Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomskärning av Station Haga. Illustration: Abako Arkitektkontor
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart öppnar anbudsansökan till entreprenaderna Haga och Korsvägen

Arbetet med att handla upp entreprenörer inför det kommande bygget av Västlänken är igång. I april 2016 öppnar anbudsansökan till entreprenaderna Haga och Korsvägen, där Västlänkens stationer Station Haga och Station Korsvägen ingår.

Trafikverket bjuder i mitten av april 2016 in till prekvalificering för entreprenaderna Haga och Korsvägen vilket innebär att det är möjligt att ansöka om att få lämna anbud på entreprenaderna. Entreprenaderna är två av sex huvudentreprenader i Västlänken.

Entreprenaderna

Entreprenad Haga innefattar byggnation av Västlänkens Station Haga samt tunnel. Även entreprenad Korsvägen omfattar byggnation av station och tunnel.

– Båda stationerna byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform. Stationerna Haga och Korsvägen har tre entréer vardera som via ett mellanplan leder till plattformarna, berättar Lillian Brunbäck, upphandlingsansvarig i projekt Västlänken.

Haga

Station Haga byggs till hälften i jord/lera, under Rosenlundskanalen, och till hälften i berg. Förutom järnvägstunneln kommer linjen också att ha en parallell servicetunnel och en anslutande tillfartstunnel.

Ett antal kulturellt viktiga byggnader ligger längs sträckan och trafiksituationen vid den framtida stationen innebär att trafiken kommer att behöva läggas om i etapper under byggandet.

Korsvägen

Även Station Korsvägen ligger till hälften i jord och till hälften i berg. Själva tunneldelarna byggs huvudsakligen i berg men en del byggs i jord.

Linjen går bland annat genom Liseberg, Nordens största nöjespark, och under bygget kommer stor uppmärksamhet behöva ägnas åt den verksamhet som bedrivs inne i parken. Trafiksituationen kring Korsvägen gör att trafiken kommer att behöva omdirigeras i etapper under byggandet. Förutom järnvägstunneln omfattar linjen tre räddnings-, service- och tillfartstunnlar.

Total- och utförandeentreprenader

– Båda entreprenaderna kommer att genomföras som totalentreprenader för betongtunneldelarna samt som utförandeentreprenader för bergtunneldelarna, berättar Lillian Brunbäck, upphandlingsansvarig.

Projektet överväger en kombinatorisk upphandling för entreprenad Haga och entreprenad Korsvägen. Kombinerade kontrakt skulle kunna ge skalfördelar och möjlighet till alternativa produktionsmetoder för exempelvis bergarbeten.

– Eftersom den formella processen fortfarande pågår kommer arbetet med entreprenaderna självklart villkoras mot att vi får alla nödvändiga tillstånd och beslut, säger Lillian.

Sista dag för anbudsansökan kommer att vara i september 2016. Anmälan kan göras via vårt upphandlingssystem CTM från och med april 2016.