Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tidslinje för projekt Västlänken.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan – nytt i nyhetsbrevet 2016!

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Förberedande arbeten

För att byggnationen av Västlänken ska kunna genomföras så smidigt som möjligt behöver vi göra vissa förberedande arbeten innan byggstart. Just nu planerar vi tillsammans med NCC och WSP för att kunna påbörja etapp ett av ledningsomläggningarna. Etapp ett innefattar arbeten på ett antal platser mellan Olskroken och Residenset vid Stora hamnkanalen längs Västlänkens sträckning.

Entreprenad Centralen

I september 2015 gick anbudsförfrågan för entreprenad Centralen ut till de prekvalificerade entreprenörerna. Nu utvärderar våra upphandlare och projektledare de anbud som har kommit in. Vi väntas kunna skriva kontrakt i april 2016.

Miljödomsansökan

Västlänkens tunnlar kommer att byggas under grundvattenytan och i vissa fall kommer vi både att behöva leda bort och även bygga i vatten. För att få utföra dessa arbeten krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Nu är det arbetet snart färdigt och vi räknar med att skicka in vår miljödomsansökan i februari 2016.

Klicka här för att se en större bild av tidslinjen för Västlänken (jpg-fil, 434 kB)