Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad ska en station i Haga vara bra för?

Vem reser egentligen till eller från en station i Haga? Den frågan har den senaste tiden varit aktuell i debatten.

Flera olika alternativ har undersökts

Vem utnyttjar Haga station för att nu och i framtiden nå sin arbetsplats eller skola? Vem kommer egentligen att via Haga pendla in till Göteborg från stadens kranskommuner? Dessutom finns det redan en viktig och betydande knutpunkt vid Järntorget, är det inte istället smidigare att bygga en station där? Dessa är några av de frågor som har dykt upp i debattartiklar och insändare under de senaste veckorna.

Järntorget är en viktig knutpunkt i Göteborg och härifrån är det nära till Linnéstaden, kvarteren vid Masthuggstorget och Haga. Därför studerades också två olika alternativ redan 2001 i förstudien för Västlänken kring förutsättningarna för en station i anslutning till Järntorget. Även möjligheterna att nå Järntorget i kombination via Korsvägen undersöktes.

Varför valdes Järntorget bort?

Som bekant valdes dessa två alternativ bort och bakom det beslutet finns en rad olika orsaker. I jämförelse med de andra alternativ som studerades skulle investeringskostnaderna bli mycket högre och restiderna längre för de som till exempel reser till Göteborg söderifrån via Västkustbanan eller Kust-till-kustbanan.

Att bygga en station i anslutning i Järntorget skulle också innebära större störningar och ingrepp i stadsbebyggelsen då sannolikheten var stor att fastigheter vid Pustervikskajen och Linnéstaden skulle behöva rivas. Att gå via Korsvägen och Järntorget visade sig i sin tur medföra stora konflikter antingen med Götatunneln eller Göteborg Energis underjordiska anläggningar kring Rosenlundskanalen.

Vem kommer att använda en station i Haga?

Inom cirka tio minuters gångavstånd från den planerade stationen i Haga bor det idag uppemot 17 000 människor. Dessutom studerar och arbetar runt 36 000 personer i området. För framtiden har Göteborgs stad planer i och med flera olika stadsutvecklingsprojekt. För Skeppsbron är detaljplaneringen avslutad och byggstart kommer att ske inom kort. Vid Norra Masthuggstorget planeras det för tät blandstad och tillsammans med förtätning av befintliga områden kommer det kunna tillföra cirka 4 000 arbetsplatser och bostäder.