Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tidslinje för Västlänken.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan i mars

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Konstprogrammet Kronotopia

Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och Göteborg Konst har tillsammans tagit fram ett övergripande konstprogram för Västlänken och Olskroken planskildhet. Konstprogrammet som har tema "Kronotopia" (tid och rum) beskriver en gemensam syn på den konstnärliga gestaltningen av stationerna och stadens utveckling i området runt stationerna. Hela Västlänken ska ha en sammanhållen konstgestaltning och den ska ta sin utgångspunkt i staden Göteborg som plats och tidsepok.

Läs konstprogrammet här, dokumentet öppnas i ett nytt fönster: Kronotopia (pdf-fil,4,78MB)

Förberedande arbeten i Haga

Inför byggstart 2018 behöver vi göra vissa förberedande arbeten i staden. Som ett led i åtgärdsprogrammet genomförde vi hösten 2015 en undersökning av träd i Haga för att få information om förutsättningarna i området, bland annat rotsystemets utbredning och markens egenskaper. Genom de undersökningarna har vi nu större kunskap för vilka förberedelser som krävs för att flytta träden. I mitten av april påbörjar vi tillsammans med Göteborgs Stad arbetet med att förbereda träd för flytt inför byggnationen av Västlänken och station Haga. Sammanlagt kommer nio träd att förberedas och av dessa kommer sex att förberedas för flytt. De tre resterande träden förbereds för skyddskonstruktion för att klara av byggnation av schakt för station Haga. Byggstart av Västlänken är planerat till årsskiftet 2017/2018. För att träden ska kunna klara en flytt kommer vi redan nu i vår påbörja att förbereda dem, detta för att de ska hinna bygga upp och stärka sitt rotsystem.

Läs mer om förberedelserna här: "Förberedelser för flytt av träd"

Upphandling

Under januari och februari har vi arbetat med utvärdering och tilldelning av ECI-kontraktet för centralen samt hantering av den överprövning av kontraktet som lämnades in i vecka 7. Dessutom pågår framtagande av förfrågningsunderlag till ett flertal förberedande arbeten som till exempel nya växlar vid Sävenäs och nytt spår vid postterminalen samt upphandling av beställarkontrollerad projektförsäkring."