Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedelser av träd inför bygget av Västlänken och station Haga

Som vi tidigare skrivit om inleds snart arbetet med att förbereda en del av de träd som behöver flyttas eller skyddas på plats i Haga, med syfte att ge plats åt byggnationen av Västlänken.

Förberedelserna av träden har flyttats fram

Dessa arbeten var först planerade att pågå under vecka 15 och 16 men arbetet kommer istället att äga rum under vecka 16. Ambitionen är att så många träd som möjligt ska bevaras och för att ge de största träden som skall flyttas respektive skyddas på plats inom närområdet goda förutsättningar krävs förberedelser under minst två växtsäsonger innan flytten äger rum.

I samband med att arbetet ska genomföras krävs ett antal tillstånd, dels krävs det ett tillstånd för intrång i fornlämning, då det finns lämningar av befästningar i området och dels för intrång i kyrkotomten vid Hagakyrkan. Tillståndet för intrång i fornlämning har sökts av Trafikverket och beviljats av länsstyrelsen medan tillstånd för intrång i kyrkotomt har sökts av Göteborgs Stad och beviljats av länsstyrelsen. På grund av att tillståndet för intrång i kyrkotomten överklagats kommer förberedelsen av de fyra träd som finns inom det aktuella området inte att kunna genomföras som planerat under våren.

– För att kunna förbereda träd för flytt eller för att stå kvar nära schakt behöver träden förberedas minst två växtsäsonger innan de flyttas eller schakt påbörjas. Den tiden får vi inte nu och hur vi ska hantera de berörda träden får vi ta ställning till senare, säger Helena Bjarnegård, stadsträdsgårdmästare i Göteborgs Stad.

Stegvisa förberedelser för att flytta träd

Att flytta respektive skydda träd med hjälp av så kallade vitaliseringsdiken är en vedertagen metod som har gjorts flera gånger både i Sverige och utomlands, bland annat har metoden använts framgångsrikt vid marksanering på Beckholmen i Stockholm. För att flytta så stora träd som en del av de i Haga så krävs omfattande förberedelser som sker stegvis. Det första steget med att kontrollera hur träden mår gjordes under hösten 2015 och det arbete som nu kommer att genomföras är att förbereda trädens rotsystem för att klara av att flyttas. Flytten av träden beräknas ske under senhöst 2017.

Personal från Trafikverket och Göteborgs stad på plats

– Vi vet att hanteringen av träden är en fråga som berör många och vi kommer att ha personal på plats under arbetet för att berätta mer för de som känner sig oroliga eller vill veta mer om hur arbetet går till. Vi beräknar kunna starta att etablera vår arbetsplats under måndagen vecka 16 och då inleder vi arbetet med de träd som vi har tillstånd till nu. De träd som berörs får vi ta ställning till hur de ska hanteras senare, eventuellt hösten 2016, säger Karin Malmquist, projektledare på Trafikverket för Haga.

Totalt sätt rör det sig om sex träd som ska förberedas för flytt och tre som ska förberedas för att kunna stå kvar.

Trafikverket är verksamhetsutövare och har ansvaret för att utföra arbetena och arbetet sker i mycket nära samverkan med Göteborgs Stad som är ägare av marken och träden. Då det även finns fornlämningar i området övervakas detta av arkeologer från Göteborgs stadsmuseum.

Frågor och svar om förberedelser av träd i Haga

Nyhetsarkiv

Arbetet med att förbereda träd i Haga för flytt skjuts fram

Förberedelser för flytt av träd

Provlyft av träd lockade besökare

Provlyfter träd och undersöker mark och rötter i samarbete med specialister