Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kronotopia - Göteborg som plats och tidsepok

Kronotopia uttrycker de konstnärliga visionerna för stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskroken. Gestaltningarna i projektet ska ta sin utgångspunkt i staden Göteborg som plats och tidsepok.

Sammanhållen konstgestaltning för Olskroken planskildhet och Västlänken

Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och Göteborg Konst har tillsammans tagit fram ett övergripande konstprogram för Västlänken och Olskroken planskildhet. Konstprogrammet som har tema "Kronotopia" (tid och rum) beskriver en gemensam syn på den konstnärliga gestaltningen av stationerna och stadens utveckling i området runt stationerna. Hela Västlänken ska ha en sammanhållen konstgestaltning och den ska ta sin utgångspunkt i staden Göteborg som plats och tidsepok.

Samarbete med Statens konstråd i en internationell konsttävling

För att få fram spännande förslag till utformningen av stationerna i Centralen, Korsvägen, Haga och Olskrokens planskilda tågmiljö samarbetar Trafikverket med Statens konstråd i en internationell konsttävling. År 2026 rullar dom första tågen ner i tunnlarna i Västlänken och planen är att konsten ska vara del av en helhetsgestaltning istället för att upplevas som ett tillägg i en färdig byggnad.

–Utgångspunkten för konsten i Västlänkens stationer är staden Göteborg som plats och tidsepok, där en sondering av vår nutid kombineras med det förflutnas potential och möjliga framtidsutblickar, säger Johny Lindeberg, arkitekt på Trafikverket.

Första deltävlingen - Olskroken och Centralen

Sex konstnärer kommer att väljas ut och dessa sex tävlande ska därefter lämna skissförslag på konstnärliga gestaltningar som både omfattar station Centralen och stadsdelen Olskroken. Från intresseanmälningarna väljer en jury ut sex konstnärer att tävla. I projektet är relationerna mellan platserna viktiga och för att behålla en flödestanke ska de sex tävlande göra idéförslag på konstnärliga gestaltningar som både omfattar station Centralen och broarna och miljöerna i Olskroken. Första deltävlingen startade 21 mars och därefter kommer juryns beslut att meddelas i januari 2017. Under 2017 kommer motsvarande tävling att arrangeras för station Haga och Korsvägen.

Preliminär budget, för de konstnärliga gestaltningarna i den nya underjordiska stationen Centralen och för de nya broarna och miljöerna i Olskroken, är 8-9 miljoner SEK.