Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nollbesiktning av byggnader är i slutskedet

Trafikverket håller på att avsluta den första besiktningen av byggnader som berörs av projekten Västlänken och Olskrokens planskildhet, det är cirka 1 600 fastigheter som berörs. Dokumentationen är ett av flera underlag som används i projekteringsarbetet.

Nollbesiktning visar hur byggnaderna ser ut idag

Alla byggnader inom ett avstånd av cirka 150 meter från den planerade järnvägsanläggningen samt byggnader med känslig grundläggning i anslutning till detta område har besiktigats. Väggar, tak, eventuella sprickmönster och källarutrymmen har dokumenterats för att ge en bild av byggnadernas status. Nollbesiktningen avslutas under våren.

- Nollbesiktningen syftar till att ge oss en dokumenterad bild av hur byggnaderna ser ut idag. Besiktningen är också ett av många underlag som vi tar fram för att identifiera behov av eventuella åtgärder på byggnaderna, berättar Åse Täck, som arbetar med fastighetsfrågor i projekt Västlänken och Olskrokens planskildhet.

Förbesiktning innan byggstart och efterbesiktningar ska genomföras

Det kommer att utföras ytterligare minst två besiktningar. En förbesiktning strax innan byggstart år 2018 och en efterbesiktning när byggnation i ett visst område har avslutats. Vid behov utförs även mellanbesiktningar. Alla fastighetsägare kommer att bli kontaktade igen inför dessa besiktningar.

- Besiktningarna görs enligt svensk standard med vissa kompletteringar, exempelvis fotografering med högupplösta foton på utvalda fasader, för att få ännu mer detaljerad dokumentation innan byggstart, avslutar Åse.

Nu pågår arbetet med att skicka ut besiktningsprotokollen till berörda fastighetsägare.