Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan april 2016

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Olskroken planskildhet

Projekt Västlänken och Olskroken planskildhet samordnas på grund av den geografiska närheten och liknande tidplaner. I november 2015 tilldelades PEAB och dess underleverantörer WSP och Infranord Olskroken planskildhet och i januari 2016 undertecknades det första av Västlänkens två ECI-kontrakt. ECI innebär att entreprenören kommer in i ett tidigt skede och ansvarar för detaljprojektering inför byggstarten. Syftet är att kunna skapa utrymme för innovation för att i samverkan kunna producera anläggningen så kostnadseffektivt som möjligt. Idag har projektet etablerat ett gemensamt projektkontor i Gamlestaden, där man nu tillsammans ser över och diskuterar bättre lösningar för att optimera den kommande anläggningen. Samtidigt pågår också kompletterande undersökningar i fält för att få djupare kunskap om de befintliga förutsättningarna.

FA03 – ledningsomläggningar

Det förberedande arbetena på Norra Hamngatan, Packhusplatsen och Kruthusgatan är de första av flera redan planerade runt om i staden. Det handlar i första hand om att flytta vissa ledningar och rör i marken för att underlätta det kommande arbetet med att bygga själva järnvägstunneln. Arbetena på Norra Hamngatan kommer snart att färdigställas och de har utförts enligt plan. Om cirka en till två veckor påbörjar vi omläggning av ledningstråket utanför Casinot och på tur efter det är arbeten på Bergslagsgatan. På Bergslagsgatan planerar vi att påbörja omläggningen i maj.