Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Träden i Haga berör

Den 18 april påbörjade vi arbetet med att förbereda fem träd för flytt inför byggnation av Västlänken och station Haga.

Träden - en fråga som berör

Den 18 april påbörjade vi arbetet med att förbereda fem träd för flytt inför byggnation av Västlänken och station Haga. Förberedelserna av träden i Haga är en fråga som berör många. Under veckan som förberedelserna pågick hade därför både Trafikverket och Göteborgs stad personal på plats, för att berätta mer för de som har känt oro eller ville veta mer om hur arbetet med att förbereda träd går till.

Metod för att främja rottillväxten

Det förberedande arbetet vi nu har gjort handlar om att främja rottillväxten nära trädet. Att flytta respektive skydda träd med hjälp av så kallade vitaliseringsdiken är en vedertagen metod som har gjorts flera gånger både i Sverige och utomlands, bland annat har metoden använts framgångsrikt vid marksanering på Beckholmen i Stockholm.

- Trafikverket har nu förberett fem av de större träd som kommer att flyttas inom närområdet vid byggnation av Västlänken och station Haga. Redan hösten 2015 påbörjades förberedelserna genom rotkartering och projektet kunde konstatera att de rötter som kapades i höstas redan har fått flera nya rotutskott. Detta är glädjande då förberedelserna går ut på att skapa fler finrötter nära stammen för att öka trädens förmåga att ta upp vatten och näring i samband med flytt, säger delprojektledare Karin Malmquist.

Det tar flera år att förbereda vuxna träd för flytt. Träden behöver två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem. Därför är det viktigt att vi gör de här förberedelserna redan nu, eftersom byggstart för Västlänkens är 2017/2018.

Nyhetsarkiv

Här hittar du mer information om förberedelserna av träd i Haga