Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuellt om järnvägsplanen

För tillfället sammanställer vi de överklaganden som har kommit in på Västlänkens järnvägsplan. Därefter lämnar vi dem vidare till regeringen.

Järnvägsplanen för Västlänken fastställdes av Trafikverket den 28 april i år. Därefter gick planen att överklaga fram till den 6 juni. Totalt har cirka 170 överklaganden kommit in. Några har begärt förlängd remisstid.

– Nu håller vi på att sammanställa de överklaganden som har kommit in. Därefter ska vi skicka dem vidare till regeringen som avgör vilka frågor som är relevanta att beakta, inklusive frågan om förlängd remisstid, säger Bo Lindgren, samordnare för järnvägsplanen.

Steg för steg - så här ser processen för att ta fram järnvägsplanen ut

Järnvägsplanen är det dokument som beskriver vad det är som ska byggas, och vilka effekter det får på omgivningen. Arbetet med att ta fram en järnvägsplan regleras i lagstiftning. Så här ser processen för Västlänken ut steg för steg.

 • Arbetet med en järnvägsplan inleds.
 • Under tiden arbetet med planen pågår hålls löpande samråd med allmänhet, fastighetsägare och berörda myndigheter.
 • Regeringen fattar beslut om tillåtlighet enligt miljöbalkens 17 kapitel.
 • Länsstyrelsen godkänner järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning.
 • Järnvägsplanen ställs ut på granskning och allmänhet, fastighetsägare och myndigheter ges möjlighet att komma med synpunkter.
 • Trafikverket behandlar de synpunkter som kommit in i granskningen.
 • Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplanen.
 • Trafikverket fastställelser järnvägsplanen.
 • Den fastställda järnvägsplanen kan överklagas.
 • Trafikverket sammanställer eventuella överklaganden och lämnar till regeringen. (Här är vi nu.)
 • Regeringen tar ställning till järnvägsplanen.