Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Från Götatunneln, Partihallsförbindelsen till Västlänken

Vi i Västlänken: Här berättar Anders Hansson, specialist i geoteknik, om sin roll i projektet.

Vad har du för bakgrund och hur hamnade du i Västlänken?

Jag är civilingenjör från Chalmers och har arbetat med geoteknik sedan examen 1991. De första åren som konsult och därefter som entreprenör.

Det var till stor del Västlänken som lockade mig till Trafikverket och jag började arbeta här 2011. Tidigare har jag jobbat i flera olika stora projekt i Göteborg, som till exempel Götatunneln och Partihallsbron (den så kallade "Röde Orm").

Vad innebär din roll i Västlänken?

Min roll innebär att vara projektets specialiststöd i geotekniska frågor som till exempel schakter i jord och grundläggning av tunnel och broar. Jag bevakar också så att kraven i Trafikverkets regelverk inom geoteknikområdet uppfylls. Det kan då gälla frågor om sättningar, stabilitet och dess påverkan på vår anläggning och på omgivningen.

Vad är den största utmaningen med Västlänken utifrån ditt perspektiv?

Den största utmaningen är de djupa schakterna som ska göras i den lösa lera som vi har i Göteborg. För Västlänken krävs det schaktdjup som inte gjorts här förut. Det kommer att vara stort fokus på kontroll och uppföljning med avseende på omgivningspåverkan eftersom vi kommer att vara i stadsmiljö.

Hur löser du den utmaningen?

Genom att vi tar fram väl genomarbetade förutsättningar för entreprenörens arbete. Ett bra samarbete med våra konsulter och kommande entreprenörer är också en viktig förutsättning.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Att vara en del av ett så stort och betydelsefullt projekt som Västlänken är inspirerande i sig. Vad gäller mitt teknikområde så är de geotekniska förhållandena alltid unika för den specifika platsen. Vi vet visserligen mycket om leran i Göteborg men för ett så stort projekt som Västlänken så kommer vi att bygga på denna kunskap ytterligare och kommer säkert att få erfarenheter att föra vidare till framtida projekt.

Vad gör du för att koppla av?

När jag behöver koppla av så går jag på promenad. Helst i skog och mark men att gå en runda i området där jag bor går också bra. Jag gillar även att åka skidor, helst utför, när det finns möjlighet till det.

Blir det mycket prat om Västlänken på fritiden?

Inte så mycket, men får jag möjligheten så tar jag chansen att berätta om fördelarna med att resa kollektivt och vikten av att ha en bra utbyggd och fungerande kollektivtrafik.