Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotograf: Kasper Dudzik

Foto: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gångstråk vid Nils Ericsonsterminalen invigs den 3 juni

Förutom Västlänken är det många andra projekt som snart börjar byggas i området kring centralstationen. Den 3 juni invigs ett kommunikativt gång- och cykelstråk i området i syfte att vägleda trafikanterna genom området och informera om utvecklingen.

För att berätta mer om vad som händer i centralenområdet och hur det kommer att se ut i framtiden har Göteborgs Stad i samverkan med Trafikverket och Jernhusen utformat ett gång- och cykelstråk. Stråket sträcker sig från Nils Ericsonsterminalen ned till Lilla Bommen och börjar med en modell över staden som visar hur området kring centralstationen kommer att utvecklas. Vidare ner mot vattnet fortsätter stråket med kommunikativa byggplank, turistkikare och illustrationsbilder där man kan följa de olika projekten och se hur staden kan komma att se ut i framtiden.

Tryggt och vägledande stråk

Allt eftersom de olika byggena framskrider kommer stråket att ändra karaktär och form. Förutom att informera om vad som händer i området är syftet med stråket inte minst att upprätthålla en trygg och vägledande passage för gående och cyklister, även när stora delar av området utgörs av en byggarbetsplats.

Bandet klipps den 3 juni

Den 3 juni invigs stråket vid Nils Ericsonsterminalens norra utgång mot Stadstjänarebron. Från klockan 7:30 bjuds det på frukost, orkestern spelar och behöver man fylla på med luft i cykelhjulen erbjuds hjälp på plats. Klockan 8:30 klipps bandet för att inviga stråket av Bo Larsson, projektledare Västlänken, Jenny Röström, biträdande projektledare E45 Lilla Bommen-Marieholm och Stefan Eglinger, trafikdirektör Göteborgs Stad.