Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kompletteringar av ansökan till mark- och miljödomstolen

Processen med att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen inleddes i februari. Nu arbetar vi med att besvara synpunkter från den första remissomgången.

– Vi arbetar just nu med att komplettera ansökan i enlighet med de krav som myndigheter och domstol har ställt. Kompletteringen kommer att lämnas in den 29 juni, berättar Ulf Edling, jurist på Trafikverket.

Efter att vi i februari lämnade in ansökan, skickade domstolen ut den på remiss till de myndigheter som berörs. I början av maj fick vi in kompletteringskraven.

Det har förekommit uppgifter om att det skulle vara anmärkningsvärt mycket synpunkter på ansökan, är det så?

– Att sökanden på det här sättet kompletterar utredningen är en normal del av en miljöprövning. Västlänken är ett stort projekt och det är mycket material som vi har lämnat över till domstolen, totalt nio pärmar med utredningsmaterial. Det är då naturligt att domstolen och de andra myndigheterna har ett antal frågor som de vill att vi klargör eller utreder närmare. Kompletteringskraven avviker inte på något sätt från det normala vid miljöprövningar av denna omfattning, säger Ulf Edling.

Steg för steg - så här går prövningen hos mark- och miljödomstolen till

  • Den sökande, i det här fallet Trafikverket, lämnar in sin ansökan till mark- och miljödomstolen.
  • Domstolen skickar ut ansökan på remiss till berörda myndigheter som tar ställning till behovet av eventuella kompletteringar.
  • Trafikverket ges möjlighet att komplettera utredningen. (Här är vi nu.)
  • När domstolen bedömer att handlingen är komplett kungörs ansökan och berörda myndigheter och sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter i sak.
  • Domstolen sammanställer inkomna synpunkter och ger Trafikverket möjlighet att bemöta de inkomna synpunkterna.
  • Domstolen håller huvudförhandling i målet. Det innebär att frågan tas upp och behandlas i domstolen tillsammans med alla berörda parter.
  • Domstolen avkunnar dom. Domen kommer att innehålla villkor för anläggandet av Västlänken.