Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kompletteringar skickade till mark- och miljödomstolen

Nu har vi kompletterat ansökan till mark- och miljödomstolen enligt synpunkterna i den första remissomgången.

Processen med att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen inleddes i februari. I början av maj fick vi krav på kompletteringar från domstolen utifrån den första remissomgången. Sedan dess har vi arbetat med kompletteringarna och den 29 juni skickade vi över dem till domstolen.

Vad gäller kompletteringarna?

Kompletteringarna består bland annat av utredningar om påverkan på hydrogeologin som vi har utfört tidigare och som myndigheterna har bett att få del av. En del av frågorna har handlat om risken för påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fornlämningar. Vissa frågor har också handlat om risken för buller och vibrationer, samt hur vi ska säkerställa att sådana störningar så långt som möjligt begränsas.

Vad händer nu?

Alla större tillståndsärenden kompletteras innan processen går vidare till nästa steg som är den så kallade kungörelsen. När domstolen anser att ansökan är tillräcklig kommer de att kungöra den, vilket innebär att myndigheter och allmänhet kan komma med synpunkter. Enligt den preliminära tidplanen sker detta troligen någon gång i augusti/september.

Vad innebär ansökan till mark- och miljödomstolen?

Syftet med ansökan till mark- och miljödomstolen är att fastställa villkoren för hur projekten Västlänken och Olskroken planskildhet får anläggas. Den så kallade tillåtligheten ska inte prövas då den frågan är avgjord genom det beslut som regeringen fattade i juni 2014.