Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Om Västlänkens kontrollprogram

Bullernivåer, sprickor i hus, grundvattennivån och trädflytt är frågor som både engagerar och oroar. Detta, bland mycket annat, är sådant vi kontrollerar under hela Västlänkens byggtid. I sex nummer framåt kan du läsa om våra olika kontrollprogram.

Kontrollprogram för att minimera vår påverkan

Det är inte möjligt att bygga ett så stort järnvägsprojekt som Västlänken är, utan att det märks. Vi har lagar, men även miljö- och markdomstolen och vår miljökonsekvensbeskrivning som ställer krav på vårt bygge. För att följa kraven tar vi fram kontrollprogram i samarbete med Länsstyrelsen och Göteborgs stad.

Kontrollprogrammen talar om för oss hur vi ska följa upp och styra vårt bygge, så att påverkan på miljön, även den fysiska, blir så liten som möjligt. Det innebär bland annat att vi anpassar arbetsmetoder och de maskiner som vi använder.

Vi skapar oss en bild av dagsläget

Vi har redan nu börjat med kontroller runt Västlänkens sträckning. Det gör vi för att samla in kunskap och få en bild av hur det ser ut idag.  Vi kommer också kunna göra jämförelser, både under och efter bygget. Genom att mäta och undersöka hur det ser ut idag kan vi beräkna, analysera och bedöma hur vi ska bygga på ett säkert sätt. Underlagen används bland annat för att identifiera eventuella behov av skadeförebyggande åtgärder, till exempel tillåten vibrationsnivå, fönsterbyte för att minska bullerpåverkan eller vattenrening.

Våra sex olika kontrollprogram

- Grundvatten; grundvattennivå, inläckande vatten i schakt
- Omgivningsstörningar; byggbuller, vibrationer
- Ytvatten; vattennivå, vattenkvalitet
- Flora och fauna; naturmiljö, fisk
- Luftkvalitet; luftkvalitet ovan mark utanför arbetsområdet
- Kulturmiljö; fornlämningar, vibrationskänslig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Att följa upp miljöeffekter och åtgärder för att minska risken för skador är en viktig del i arbetet med bygget av Västlänken. Det gamla Göteborg med sina trädgrunder, fornlämningar och kulturminnen behöver vi vara extra varsamma om . Efter byggtidens slut tas spåren av bygget bort och de gröna parkerna kommer att återställas enligt stadens önskemål. Nya kontrollprogram inför driften av Västlänken tas fram tillsammans med tillsynsmyndigheterna.