Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan juni 2016

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Upphandling av entreprenad Kvarnberget tidigareläggs

I och med byggnationen av Västlänken behöver vi göra förstärkningsåtgärder i Götatunneln. På grund av detta behöver vi upphandla kontraktet för entreprenad Kvarnberget tidigare än beräknat. Arbetet med projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet delas in i sex huvudentreprenader, varav Kvarnberget är en av dessa. Upphandlingen av Kvarnberget kommer att genomföras under hösten 2016.

2016-10-01 Prekvalificeringsdokumenten publiceras
2016-12-15 Sistadag anbudsansökan
2017-02-01 Förfrågan skickas till prekvalificerade leverantörer
2017-09-01 Sista anbudsdag

Stort intresse för Västlänkens konstgestaltning

Hela Västlänken ska ha en sammanhållen konstgestaltning och den ska ta sin utgångspunkt i staden Göteborg som plats och tidsepok. För att få fram spännande förslag till utformningen av stationerna i Centralen, Korsvägen, Haga och Olskrokens planskilda tågmiljö samarbetar Trafikverket med Statens konstråd i en internationell konsttävling. Och intresset har varit stort för den första deltävlingen! Under perioden 21 mars till april 2016 har konstnärer från hela världen lämnat in intresseanmälningar. Juryn har nu påbörjat sitt arbete och ska välja ut sex konstnärer att tävla. Meddelande till dem som valts ut att delta i tävlingen kommer att skickas ut i början av juni 2016.

Prekvalificering – Haga och Korsvägen

Under månaden har det pågått ett intensivt arbete med förberedelser inför utskick av prekvalificering av entreprenad Korsvägen och framtagande av administrativa föreskrifter för Haga och Korsvägen.