Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi har tecknat Västlänkens andra ECI-kontrakt

I februari 2016 blev det klart att entreprenad Centralen tilldelades NCC. I enlighet med lagen om offentlig upphandling kan Trafikverkets beslut överklagas tio dagar efter tilldelning. Detta inträffade efter tilldelningen av entreprenad Centralen.

Överklagan med hänvisning till konsultjäv

Tilldelningen överklagades med hänvisning till konsultjäv. Underleverantörer till NCC har tidigare bistått Trafikverket i arbetet med järnvägsplanen för Västlänken Ett konsortium Hochtief, Veidekke, Implenia valde att överklaga ärendet till förvaltningsrätten och senare också till kammarrätten.

Kammarrätten gick på förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten avslog konsortiets ansökan om överprövning. Kammarrätten gick igenom allt material i målet och meddelade inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast och Trafikverkets ursprungliga tilldelningsbeslut. Konsortiet valde att inte ta överklaga till högsta förvaltningsdomstolen och tisdagen den 24 maj kunde Trafikverket och NCC därför teckna Västlänkens andra ECI-kontrakt för entreprenad Centralen.

Inom kort drar vi igång arbetet med projektering och planering

ECI (Early Contractor Involvement) är en kontraktsform som används på flera håll i Europa, i Sverige har den ännu inte använts i lika stor utsträckning. ECI innebär att entreprenören kommer in i ett tidigt skede och ansvarar för detaljprojektering inför byggstarten. Syftet är att skapa en samverkansform där vi hoppas kunna utnyttja innovationsmöjligheter för att kunna producera anläggningen så kostnadseffektivt och tidseffektivt som möjligt.

Kontraktet för Centralen är indelat i två faser. På grund av det överklagande som skedde ligger entreprenaden senare enligt tidplan, men inom kort drar arbetet igång med fas ett som innebär projektering och planering för byggskede. Fas ett pågår under cirka ett år och avslutas i juni 2017 och därefter kan option om Fas 2 utlösas vilken innebär byggnation av entreprenaden.