Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Grundvattenfrågor preciseras i miljöansökan

Mark- och miljödomstolen har bett Trafikverket om ytterligare kompletteringar på ansökan för Västlänken.

Kompletteringarna handlar främst om att fördjupa och precisera delar av det material som redan har lämnats, framförallt vad gäller hydrogeologi, frågor kopplade till påverkan på grundvattnet.

– För Trafikverket är det bara bra att domstolen väljer att be om kompletteringar i det här läget. Målsättningen är att ansökan ska vara så tydlig som möjligt när vi väl går upp i en huvudförhandling och det här är en del i processen för att se till att så är fallet, säger Ulf Edling jurist på Trafikverket.

Kompletteringarna kommer att skickas till domstolen senast den 30 september 2016. Huvudförhandling i frågan förväntas ske någon gång under våren 2017.

Steg för steg - så här går prövningen hos mark- och miljödomstolen till

  • Den sökande, i det här fallet Trafikverket, lämnar in sin ansökan till mark- och miljödomstolen.
  • Domstolen skickar ut ansökan på remiss till berörda myndigheter som tar ställning till behovet av eventuella kompletteringar.
  • Trafikverket ges möjlighet att komplettera utredningen. (Här är vi nu.)
  • När domstolen bedömer att handlingen är komplett kungörs ansökan och berörda myndigheter och sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter i sak.
  • Domstolen sammanställer inkomna synpunkter och ger Trafikverket möjlighet att bemöta de inkomna synpunkterna.
  • Domstolen håller huvudförhandling i målet. Det innebär att frågan tas upp och behandlas i domstolen tillsammans med alla berörda parter.
  • Domstolen avkunnar dom. Domen kommer att innehålla villkor för anläggandet av Västlänken.


Här kan du läsa mer om ansökan till mark- och miljödomstolen

Ansökan har skickats till mark- och miljödomstolen: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2016/2016-02/ansokan-har-skickats-till-mark--och-miljodomstolen/

Kompletteringar av ansökan till mark- och miljödomstolen: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2016/2016-06/kompletteringar-av-ansokan-till-mark--och-miljodomstolen/

Kompletteringar skickade till mark och miljödomstolen: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2016/2016-06/kompletteringar-skickade-till-mark--och-miljodomstolen/

Här finns ansökan till mark- och miljödomstolen: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/Aktuella-handlingar/miljodomsansokan-vastlanken/