Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Installerar rör för att övervaka grundvattennivån

Inför bygget av Västlänken är det av säkerhetsskäl viktigt att ha kunskap om borrhål i berg i närheten av där tunneln ska byggas. Energibrunnar, även kallade bergvärmebrunnar, är sådana borrhål som vi bör känna till.

Energibrunnar som ligger inom 20 meter från Västlänkens anläggning utgör en säkerhetsrisk vid sprängningsarbeten och brunnen kan även utgöra ett problem vid tätning av tunneln. Därför är det av stor vikt att vi har korrekta uppgifter om avståndet från energibrunnar till den planerade anläggningen.

För att kunna övervaka och hantera eventuell påverkan och säkerställa att inga skador uppkommer började vi i juni 2016 mäta grundvattennivån i de brunnar som ligger inom 20 meter från Västlänkens anläggning. Det gör vi med hjälp av grundvattenrör, som vi installerar antingen med borrigg eller handdriven utrustning. De fastighetsägare som berörs har kontaktats och givit sitt medgivande inför installationen.

Ambitionen är att majoriteten av installationerna ska vara klara innan december 2016.