Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan augusti

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Förberedande arbeten

Under hösten påbörjar vi det förberedande arbetet med att bygga om postterminalen på Kruthusgatan. Arbetet gör vi för att säkerställa posthanteringen under och efter bygget av Västlänken. Bland annat kommer vi att riva och flytta byggnader, spår och växlar. Arbetet medför inga väsentliga störningar för omkringliggande verksamheter och kommer att pågå vardagar mellan 07:00 och 16:00.

Fortsatta förberedelser i Haga

Under hösten fortsätter vi planeringen och arbetet med att förbereda träd i Haga för flytt eller skyddskonstruktion. Träden behöver två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem inför en flytt. Därför är det viktigt att vi gör de här förberedelserna redan nu, eftersom byggstart för Västlänken är 2017/2018. Vi inledde de förberedande arbetena i april och fortsätter i september 2016. Själva flytten av träden planerar vi till hösten 2017.