Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fem av nio träd i Haga är nu redo för flytt

Hösten 2015 genomförde vi en undersökning av träd i Haga för att få information om rotsystemens utbredning och markens egenskaper.

Resultatet av de undersökningarna visade att sammanlagt nio träd i Haga behöver förberedas för flytt eller skyddskonstruktion för att de ska klara av byggnation av schakt för station Haga. Fyra av dessa nio träd finns inne på kyrkotomt och där har vi ännu inte tillstånd att arbeta. Förberedelserna som vi har gjort under 2016 gäller därför flytt av fem träd.

- Arbetet har gått som planerat. Som de ser ut nu kommer vi att kunna flytta de fem nu förberedda träden under hösten 2017, berättar Karin Malmquist, delprojektledare.

Byggstart av Västlänken är planerat till årsskiftet 2017/2018. För att träden ska klara en flytt och hinna bygga upp och stärka sitt rotsystem i den rotklump som ska flyttas tillsammans med trädet, påbörjade vi de förberedande arbetena redan våren 2016.

Så här har förberedelserna gått till

Runt de träd som ska flyttas har vi grävt ett kvadratiskt dike. Två av kvadratens sidor förberedde vi i april och de återstående två i september. Runt den framgrävda rotklumpen har vi svept en skyddande plast och därefter fyllt igen diket med det uppschaktade materialet.

Under vårens förberedelser tog vi försiktigt bort grässvålen kring träden och ersatte det med ett 10 cm tjockt lager mulch (kompost och träflis) för att gynna rotutvecklingen inom rotklumpen. Med mulchningen kan det följa med sporer från olika svampar (mycel). Under hösten kan det därför dyka upp svamp runt träden. Svamparna är ofarliga och påverkar inte trädens fortlevnad.

Inför provlyften som genomfördes hösten 2015 och de förberedelser som nu har gjorts, har vi även beskurit trädkronorna. Vi har gjort det för att utjämna trädens förlust av befintliga rötter. När ett träd har lyfts eller rotbeskurits satsar de stor energi på att återskapa ett tillfredsställande rotsystem. Det är därför vanligt att de under ett par års tid har en lägre tillväxt av grenar och löv i kronan.

Fall av kastanjeblödarsjuka i Kungsparken

I samband med vårens arbeten kunde vi konstatera att några av träden i Kungsparken har fått kastanjeblödarsjuka. Bland annat den kastanj som står vid spårvagnshållplatsen vid Haga kyrka och som vi har förberett för flytt. Under hösten 2017 får vi ta ställning till om denna kastanj kan flyttas eller inte.

1000 liter vatten i veckan

För att behålla en jämn markfuktighet för en optimal rottillväxt för de träd som har förberetts för flytt, vattnar vi marken kontinuerligt med ca 1000 liter vatten i veckan. Efter den extremt torra hösten har vi ökat vattenmängderna.