Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan - oktober 2016

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Upphandling

Prekvalificering för entreprenad Kvarnberget startar den 1 oktober.

Västlänken ute på stan

Den 18 augusti bemannades en monter på Göteborgs kulturkalas tillsammans med Västsvenska Paketet och Göteborgs stad. Här kunde allmänheten få svar på sina frågor om projekten och under kvällen bokades Bo Larsson, projektchef, upp för frågestund med Ungdomsfullmäktige.

Den 5 oktober deltog vi i Mångfald i trafiken – en dag om trafiksäkerhet som NTF arrangerade på Frölunda Kulturhus.

Miljöansökan

Mark- och miljödomstolen nu utfärdat kungörelse i målet om Västlänken. I februari skickade vi in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för projekten Västlänken och Olskroken planskildhet. Vid två  tillfällen har domstolen bett Trafikverket om ytterligare kompletteringar på ansökan. Kompletteringarna handlar främst om att fördjupa och precisera delar av det material som redan har lämnats, framförallt vad gäller hydrogeologi, frågor kopplade till påverkan på grundvattnet.

Läs mer om hur prövningen hos Mark-och miljödomstolen går till