Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rosenlundskanalen, foto: Kasper Dudzik

Rosenlundskanalen, foto: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Om Västlänkens kontrollprogram del 3 – Ytvatten

Bygget av Västlänken kommer att innebära att vi behöver leda om och schakta i vattendrag, till exempel Rosenlundskanalen. Där vi påverkar vattendrag kontrollerar och dokumenterar vi vattenkvaliteten och djurlivet på botten.

Program för att skydda stadens vattenmiljöer

Att skydda de natur- och vattenmiljöer som påverkas av Västlänkens bygge har hög prioritet och vi samarbetar med Länsstyrelsen och Göteborgs stad. Projekt Västlänken har arbetat fram flera kontrollprogram, till exempel för ytvatten. Syftet med programmen är att visa hur vi arbetar för att skydda den naturmiljö som ligger utmed Västlänkens sträckning.

Åtgärder och kontroller

Schaktning i vattendrag kan ge en grumlande effekt, det kan också frigöra föroreningar som finns lagrade på botten. Vi har därför genomfört provtagningar vid våra planerade arbetsområden och resultatet av dessa ligger till grund för hur vi genomför bygget av Västlänken. Vi kan till exempel använda så kallade geotextilier för att minska grumlingen och spridningen av föroreningar utanför arbetsområdet, eller muddra med miljöskopa.

Innan vattnet går vidare från schakten till mottagare renar vi det och tar prover på ytvattnet för att kontrollera vattenkvaliteten. Vi mäter också vattennivån så att arbetet inte dämmer upp vattendrag på andra håll i staden.Vi påbörjade tidigt dessa kontroller för att kunna följa hur bygget av Västlänken påverkar vattendragen. Ser vi förändringar kan vi bland annat utöka antalet provtagningar, rena vattnet i flera steg eller ändra våra arbetsmetoder.

Kontrollprogrammen
- Grundvatten, t ex grundvattennivå, inläckande vatten i schakt
- Omgivningsstörningar, t ex byggbuller, vibrationer
- Ytvatten, t ex vattennivå, vattenkvalitet
- Flora och fauna, t ex naturmiljö, fisk
- Luftkvalitet, t ex luftkvalitet ovan mark utanför arbetsområdet
- Kulturmiljö, t ex fornlämningar, vibrationskänslig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse