Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sista tidsbubblan för 2016!

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Förberedande arbeten

I början av november börjar vi med förberedande arbeten på Norra Sjöfarten (håller på tills första kvartalet 2017).

Mätningar

För att få en bild av dagens bullernivåer har vi genomfört bullermätningar runt om i staden, bland annat vid Hagakyrkan och Skattehuset. För att mäta nivåerna har vi satt upp sensorer som mäter ljudnivån under 14 dagar. Årets mätningar avslutades i november. Nya mätningar är planerade till månadsskiftet februari/mars 2017.

Upphandling

Hösten har inneburit mycket arbete med upphandlingar för Haga, Korsvägen och Kvarnberget. I slutet av oktober gick vi ut med ett förfrågningsunderlag för entreprenad Haga. Underlaget gick ut till fem prekvalificerade entreprenörer. Sista anbudsdagen är den 1 maj 2017.

Sista dagen för anbudsansökan för entreprenad Korsvägen går ut i mitten av december. I februari 2017 skickas förfrågan till de entreprenörer som har prekvalificerats.

Miljödomsansökan

Mark- och miljödomstolen utfärdade i oktober kungörelse i målet om Västlänken och huvudförhandling i frågan förväntas ske någon gång under hösten 2017. I Mark- och miljödomstolen fastställs villkoren för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet.