Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt år - ny tidsbubbla

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Klicka här för att se tidslinjen i originalstorlek (pdf-fil, 50 kB, öppnas i nytt fönster)

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Kommunikation

Under hösten har vi arbetat med en större uppdatering av projektets webb. Bland annat har miljö-, upphandlings- och säkerhetssidorna fått sig en uppfräschning. En av de större förändringar vi har gjort är det vi kallar för ”Aktuellt i ditt område”. ”Aktuellt i ditt område” har vi arbetat fram för att göra det lättare för dig som bor eller driver en verksamhet i de olika stadsdelarna som Västlänken passerar, att hitta information om hur bygget kommer att påverka området.

Det inte bara projektets webbsida som har uppdaterats. Från och med årsskiftet 2017 skickar vi också ut ”Projektaktuellt” för projektets olika deletapper med mer detaljerad information om hur arbetet med bygget kommer att påverka ditt område, din närmiljö och din vardag. Först ut var ”Projektaktuellt – deletapp Korsvägen” som skickades ut i början på januari.

Upphandling

Upphandling av entreprenörer pågår. Sista anbudsdag för delsträcka Hagas prekvalificerade entreprenörer är 28 april. För Korsvägens prekvalificerade leverantörer är sista anbudsdag 1 november. Delsträcka Kvarnberget skickar förfrågan till prekvalificerade leverantörer den 1 mars med sista anbudsdag 19 september.

Mätningar

För att få en bild av dagens nivåer så mäter vi bland annat buller, vibrationer och grundvattennivåer. Till exempel så mäter vi grundvattnet varje månad och nästa bullermätning görs i februari/mars. I områden med lera mäts portryck och via bälgslangsmätning sättning