Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi ställer höga krav på låga utsläpp

På uppdrag av Trafikverket har miljöförvaltningen i Göteborgs Stad undersökt hur stor påverkan bygget av Västlänken och Olskroken planskildhet har på luftkvaliteten i Göteborg.

För att utreda byggets påverkan på luftkvaliteten i Göteborg har beräkningarna gjorts på fyra olika scenarier, varav ett av dem är en beräkning på nuläget, ett så kallat nollalternativ. I de resterande tre scenarierna beräknas luftkvaliteten baserat på olika utsläppskrav som ställs på de arbetsmaskiner och transportfordon som används.

Resultatet av de beräkningar som har gjorts visar att vi uppnår de största förbättringarna och minimerar byggets påverkan genom att ställa hårda krav på låga utsläpp. Tunga fordon som lastbilar ska uppfylla Euor VI, för arbetsmaskiner ska minst 40% uppfylla steg IV och övriga minst steg IIIB. Euro VI och de övriga stegen är exempel på miljöklasser som används för att ställa krav på fordons utsläpp. Miljöklasserna anger högsta tillåtna utsläpp för en rad olika luftföroreningar.