Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fastighet vid Korsvägen. Foto: Rafael Palomo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förbesiktningarna startar i april

Alla byggnader inom 150 meter från Västlänkens tunnel och Olskrokens planskildhet kommer att besiktigas innan byggstart, och i närområdet även byggnader med känslig grundläggning. Cirka 1600 fastigheter berörs och det är samma som nollbesiktigats.

Besiktningen ger information om nuläget på byggnadens status, både inomhus som utomhus och i källare. Eventuella befintliga sprickmönster och andra skador på fastigheten dokumenteras och fotograferas.

- Vi startar redan nu för att hinna besiktiga alla fastigheter innan byggstart. Det tar ungefär ett år att gå igenom byggnaderna, säger Behnam Shahriari, ansvarig anläggningsteknik Västlänken, Trafikverket.

Hur går besiktningarna till?

Besiktningarna utförs av externa fristående besiktningsmän som följer svensk standard. Vi kommer att skicka ut information innan de behöver komma in i fastigheten och din bostad. Vår ambition är att komma in i alla lägenheter, under förutsättning att någon är hemma, och kommer att lämna förslag på flera tider för besiktningen.

- Besiktningarna av fastigheterna startar vid arbetstunnlarnas mynningar och runt schakten, och vi arbetar oss sedan inåt längs sträckan. Vi utför dem i den ordning som vi beräknar att byggarbetet kommer att ske, förklarar Behnam.

När vi är klara med de vibrationsalstrande byggarbetena görs en efterbesiktning. Vid behov utförs även mellanbesiktningar.