Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan - april 2017

Stora projekts planeringsprocess är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Klicka här för att se tidslinjen i originalstorlek (pdf-fil, 50 kB, öppnas i nytt fönster)

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Avtal och tillstånd
Avtalet avseende flytt av kombiterminalen är klart och projektering pågår av den nya kombiterminalen på Hisingen. 

Upphandling
Den 1/3 år 2017 skickades förfrågan för Kvarnberget ut på anbudsräkning enligt tidplan.

Ledningsomläggningar i Haga och Rosenlund
Projekt Västlänken kommer att utföra olika förberedande arbeten i Haga och Rosenlund under 2017, med start i maj. Vi kommer att lägga om ledningar eftersom att ledningarna i sitt nuvarande läge hamnar i konflikt med Västlänkens tunnel. Under tiden vi arbetar kommer störningar i form av buller att förekomma.

Riktad information kommer att gå ut till närliggande hushåll och verksamheter. Information kommer också att finnas tillgänglig på Västlänkens webbsida www.trafikverket/vastlanken/haga

Kronotopia
Juryarbetet pågår inför uttagning av konstnär för framtagande av konstnärlig gestaltning på stationerna Haga och Korsvägen.