Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten i Haga

Vecka 19 fortsätter vi arbetena med att förbereda träd i Kungsparken och Haga Kyrkoplan för att klara flytt eller skyddskonstruktion inför bygget av Västlänkens station Haga.

Anledningen till att vi inte förberedde alla träd i området samtidigt är att tillståndet för intrång på kyrkotomt överklagades. Nu har vi fått besked att högsta förvaltningsdomstolen har avslagit överklagan och då kan vi förbereda även träden som står på Haga kyrkoplan. För att skapa en gynnsam rotmiljö har vi inför förberedelserna tillfört mulch och vattnat området kring trädet.

- Vi ska nu förbereda en bok som står på Haga Kyrkoplan för flytt. Arbetet tar högst tre dagar och kräver inga avstängningar som påverkar trafiken i området, säger Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig i projekt Västlänken och doktor i naturgeografi.

På Haga kyrkoplan står också tre kastanjer som ska förberedas för skyddskonstruktion (spont), det arbetet gör vi i ett senare skede, troligen under hösten 2017.

Så här går förberedelserna till

Att förbereda större träd för flytt med vitaliseringsdiken är en vedertagen metod som används världen över. Vi gräver ett dike runt trädet i dess rotsystem för att skapa en kvadratisk rotklump. Grässvålen tas försiktigt bort ovanpå trädets rotklump och ersätts med ett 10 cm tjockt lager mulch (kompost och träflis) för att gynna rotutvecklingen inom rotklumpen. Runt den framgrävda rotklumpen sveps sedan en skyddande plast och därefter fylls diket igen med det uppschaktade materialet.

- Förberedelserna görs för att träden ska klara av en flytt inför byggnationen av schaktet för station Haga. Beräknad flytt av boken på Haga Kyrkoplan är hösten 2018 och den kan därför förberedas så att den får samma förutsättningar som de övriga träden i Kungsparken att klara av en flytt, säger Mira Andersson Ovuka.

Stegvisa förberedelser

För att flytta stora träd krävs omfattande förberedelser som sker stegvis. Träden behöver minst två växtsäsonger för att de beskurna rötterna ska bli tillräckligt starka för att klara en flytt och utveckla ett fullgott vatten- och näringsupptag. Vi arbetar tillsammans med specialister inom området som har arbetat med liknande projekt under många år.

Mot ny adress i närområdet

Boken på Haga Kyrkoplan flyttar cirka 70 meter österut, mot gräsytan som vetter mot Smyrnakyrkan. I Kungsparken står ytterligare fem träd (två lindar, två hästkastanjer och en bok) som ska få en ny hemvist inom parken. Dessa fem träd förberedde vi under våren och hösten 2016. Vi beräknar att vi kan flytta dem vid årsskiftet 2017/2018 och boken på Haga Kyrkoplan hösten 2018.

Träd som ska förberedas för flytt respektive skyddskonstruktion (pdf-fil, 381 kB, öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar kring de förberedande arbetena i Haga

Frågor och svar om förberedelser av träd i Haga