Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig Västlänken

Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig Västlänken

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mindre överskottsmassor än beräknat

Enligt nya beräkningar uppskattas överskottsmassorna av jord, lera och berg från bygget av Västlänken att bli drygt 20 procent lägre än de ursprungliga beräkningarna. Mindre massor innebär också färre transporter med tung trafik under byggtiden.

Beräkningarna presenteras i en ny rapport om masshantering och transporter (se länk nedan). Jämfört med de beräkningar som presenterades i järnvägsplanen 2014, behöver cirka 25 procent mindre ler- och jordmassor grävas ut och cirka 15 procent mindre bergmassor sprängas bort. Det innebär drygt 210 000 färre transporter tur och retur med lastbil än vad man tidigare uppskattade.

Det ligger år av förfiningar och optimeringsarbete bakom de nya beräkningarna.

- Med fördjupad kunskap och mer detaljkännedom blir beräkningarna mer exakta, säger Mira Andersson Ovuka som är miljöansvarig på Trafikverket för Västlänken. Under hela projektets gång kommer vi att arbeta med optimering för öka effektiviteten och för att påverka omgivningen så lite som möjligt.

En del av schaktmassorna kan används direkt på plats. Det som inte används på plats har olika mottagningsplatser beroende på vad det är för typ av material. De kommande bergmassorna såldes redan förra året. De jord- och lermassor som är förorenade går till företag som specialiserar sig på att ta hand om dessa massor och här är avtal klara. För de oförorenade överskottsmassorna pågår ett arbete med att hitta lämpliga placeringar och ett antal avtal är redan tecknade.

- Vi har inlett diskussioner med Göteborgs Stad om att använda en betydande del av de oförorenade överskottsmassorna för att stabilisera området vid Frihamnen inför bostadsbyggandet där, fortsätter Mira Andersson Ovuka. Det finns även flera andra möjliga användningsområden.

Rapporten är Trafikverkets slutredovisning av ett av de villkor som regeringen gett för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet. Det är också en del av det material som idag lämnats in till Mark- och Miljödomstolen inför den förhandling om miljödom som sker i oktober i år.

Bilaga 31 Plan enligt tillåtligheten, villkor 2. Masshantering och transporter (pdf-fil 10 187 kB).

Länk till sida för alla dokument som ingår i miljödomsförhandlingen.