Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplanen för Västlänken har vunnit laga kraft

Järnvägsplanen för Västlänken och Olskroken planskildhet har vunnit laga kraft. I torsdags, den 22 juni, beslutade regeringen att avslå de överklaganden som kommit in.

Trafikverket fastställde järnvägsplanen för mer än ett år sedan och har arbetat med den sedan 2010, då Västlänken fick finansiering via Västsvenska Paketet. En järnvägsplan ger Trafikverket rätt till den mark som behövs för att bygga Västlänken och är också en teknisk beskrivning av anläggningen.

- Ett av de sista stegen i en lång planeringsprocess är nu över, säger Bo Lindgren, projektledare och numera senior advisor, på Trafikverket. För mig känns det historiskt.

Bo Lindgren har arbetat med planeringen av Västlänken sedan beslutet 2007 att välja den nu aktuella sträckningen via Haga-Korsvägen. Han har dock följt projektet på nära håll genom alla utredningar från slutet av 1980-talet då de första diskussionerna om en genomgående järnvägstunnel i Göteborg startade.

- Lagstiftningen kring järnvägsbyggande är mycket strikt reglerad, fortsätter Bo Lindgren. Det är en noggrann och omfattande process där man först ser på olika alternativa sträckningar och sedan väljer bort alternativ för att till slut besluta sig för ett.

Det beslutade alternativet blev Västlänken som sedan prövades av regeringen i en så kallad tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken där statliga verk och myndigheter också var delaktiga i processen. Prövningen resulterade i ett regeringsbeslut 2014 att Västlänken kan byggas och planeras utifrån sex villkor som handlar om hur kulturmiljön, masstransporter, energianvändning, översvämningsfrågor och säkerhetsfrågor ska hanteras.  

- Under hela planeringsprocessen har miljökonsekvenserna varit i fokus i en nära samverkan med länsstyrelsen och Göteborgs Stad, säger Bo Lindgren. Innan planen kunde ställas ut för granskning årsskiftet 2014/15 var länsstyrelsen tvungna att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för Västlänken, vilket de också gjorde. Länsstyrelsen tillstyrkte också planen innan Trafikverket kunde fastställa planen. Självklart ska ett sådant här stort projekt, som påverkar Göteborg under lång tid, prövas mycket noga, säger Bo.

Nu återstår i princip en sista prövning, den i Mark-och Miljödomstolen, som handlar om vilka villkor som ska gälla för själva bygget av Västlänken. Huvudförhandlingen hölls i oktober i år och dom väntas i januari 2018. (Artikeln uppdaterad 2017-11-15).