Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan - juni 2017

Planeringsprocessen för stora projekt inom Trafikverket är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Klicka här för att se tidslinjen i originalstorlek (pdf-fil, 50 kB, öppnas i nytt fönster)

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Arbete med hållbarhet

Projektet har beslutat att arbeta med hållbarhet med verktyget SUNRA. SUNRA är ett gemensamt ramverk för hållbarhetsarbete vid vägmyndigheter i Europa. Teman som valts från verktyget är: anpassning till förändrat klimat, begränsad klimatpåverkan, buller och vibrationer, jämställdhet och social balans, kulturarvet, luftkvalité, marken som resurs, naturresurshållning, personalengagemang, vattenresurser och kvalité, processinriktade teman och ekonomi. Till dessa teman har mål specificerats.

Järnvägsplaner

Vad gäller de överklagade järnvägsplanerna för Västlänken och Olskroken planskildhet har departementet inhämtat ytterligare synpunkter från samtliga 178 överklaganden som överklagat Trafikverkets beslut. Beslut om lagakraftvunna järnvägsplaner förväntas komma sommaren 2017.

Förbesiktningar

Förbesiktningarna startade i april och ska var klara innan byggstart i de olika områden som berörs av bygget av Västlänken. Vi besiktigar alla byggnader inom 150 meter av Västlänkens tunnel och Olskrokens planskildhet samt byggnader med känslig grundläggning i närområdet.