Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken har passerat många milstolpar

1980-talet. Diskussioner börjar om att tågsystemet, tillgängligheten till centrala Göteborg och kapaciteten måste förbättras. Idén väcks om en tågtunnel under Göteborg.

Hur kan man öka kapaciteten på Göteborgs central för att öka tågtrafiken i regionen? Resultatet av de diskussioner som fördes mellan Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västtrafik (då GLAB), Västra Götalandsregionen och Trafikverket (då Banverket) finns i en principutredning från 1989; Genomgående spår för pendeltågstrafik i Göteborg.

- Syftet med principutredningen var att översiktligt belysa de tekniska möjligheterna att bygga en järnvägstunnel. Två alternativa huvudsträckningar studerades och dessa var så gott som identiska med de alternativ som senare kom att kallas för Haga-Korsvägen och Korsvägen, berättar Bo Lindgren, senior adviser på Västlänken.

Under 1990-talet fördjupades idéerna om en tågtunnel under Göteborg i utredningen "Centrumtunneln". Samtidigt utredde man olika typer av tågtrafikeringssystem som spårtaxi, automatbana och duospårväg i olika sträckningar.Det var alltså många utredningar under 1990-talet men få åtgärder. Tågtrafiken stod dock inte stilla och kapacitetstaket på Göteborg C var nått med ofta förekommande tågförseningar.

Därför genomfördes en så kallad idéstudie 2001 med förslag på mindre, medelstora och stora som skulle kunna lösa kapacitetsproblemen på Göteborg C. Under de följande åren genomfördes också en rad åtgärder på Göteborg C som ökade kapaciteten. Samtidigt fortsatte utredning av den långsiktiga lösningen med tågtunnel de kommande åren i förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan.

Olika idéer prövades i förstudiens tidiga samråd, bland annat att flytta ut hela eller delar av Göteborgs C till Olskroken eller Gårda. Ett förstärkningsalternativ och fem utbyggnadsalternativ studerades:

  • Förstärkningsalternativet
  • Korsvägen
  • Haga-Korsvägen
  • Haga-Chalmers
  • Järntorget-Sahlgrenska-Chalmers
  • Hjalmar Brantingsplatsen-Lindholmen-Järntorget-Sahlgrenska-Chalmers

Fortsättning följer i nästa nummer av vårt digitala nyhetsbrev.