Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Frihamnen Arena AB

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förhandling i Mark- och miljödomstolen

Måndag den 2 oktober startar förhandlingen i Mark- och Miljödomstolen. Domstolen ska ta ställning till hur bygget av Västlänken påverkar omgivningen ur ett miljöperspektiv enligt miljöbalken, och fastställa villkoren för projektets genomförande

Förhandlingen är öppen för allmänheten.

Tid: Domstolen sammanträder för huvudförhandling med start måndagen den 2 oktober 2017 klockan 09.00 och fortsätter den 3-6, 9-12 och 16-17 oktober. Observera att 6,9 och 16-17 oktober är reservdagar.

Plats: Kajskjul 105, Bananpiren, Frihamnspiren 1, Göteborg
Vägbeskrivning   

Bygget av Västlänken påverkar grundvattnet, och därför behövs tillstånd för vattenverksamhet. Trafikverket har i sin ansökan föreslagit villkor för detta. Vi har även gett in andra villkorsförslag, för t.ex. buller och vibrationer. Fastighetsägare, myndigheter och andra som anser sig vara berörda av bygget, har yttrat sig över Trafikverkets ansökan. Under förhandlingen kommer domstolen att höra både Trafikverket och sakägarna.

Förhandlingen i Mark- och miljödomstolen är den juridiska prövning som kvarstår för Trafikverkets del innan Västlänken kan byggas. Dessutom måste Göteborg Stads detaljplaner, som överklagats, vinna laga kraft. Tidpunkten för byggstart kommer att avgöras inom ramen för domstolsprocessen. Regeringen gav tillåtlighet till Västlänken 2014 och järnvägsplanen vann laga kraft i juni i år. Järnvägsplanen ger Trafikverket bl.a. tillgång till marken där tunneln ska byggas.

Mer om processen i Mark- och Miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens webbplats