Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förslag utformning säkerhetsschakt.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Om säkerheten i Västlänken

I en insändare i GP i söndags ifrågasätts säkerheten i Västlänken mot bakgrund av att det inte planeras för parallella räddningstunnlar längs hela sträckan

Västlänken planeras med parallella räddningstunnlar på mer än hälften av sträckan. Resterande delar har ersatts med räddningsschakt med samma avstånd mellan insatsvägarna som vid räddningstunnel. Serviceschakt är en metod som är godkänd av EU och som används i t.ex. Wien.

Under arbetets gång har vi utrett och jämfört utrymning och insatser via parallell servicetunnel respektive via serviceschakt. Delar av detta arbete har skett i samråd med räddningstjänsten. Slutsatsen är att båda alternativen är likvärdiga med avseende på resenärernas säkerhet och möjlighet till självutrymning. Säkerheten i tunneln utformas i enlighet med de normer och regler som finns i Sverige och inom EU. Konceptet för Västlänken, med både parallell tunnel och serviceschakt, har även verifierats genom en så kallad säkerhetsvärdering som har genomförts av en oberoende part.

Genom att inte använda en parallelltunnel på vissa delar kan även den negativa påverkan på kulturmiljön begränsas.

Läs mer om säkerheten i Västlänken