Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken har passerat många milstolpar - del 2

1980-talet. Diskussioner börjar om att tågsystemet, tillgängligheten till centrala Göteborg och kapaciteten måste förbättras. Idén väcks om en tågtunnel under Göteborg.

Vi avslutade förra delen med de olika idéer och förslag som studerades för att lösa kapacitetsproblemen på Göteborgs Central. Ett förstärkningsalternativ och fem utbyggnadsalternativ studerades:

  1. Förstärkningsalternativet
  2. Korsvägen
  3. Haga-Korsvägen
  4. Haga-Chalmers
  5. Järntorget-Sahlgrenska-Chalmers
  6. Hjalmar Brantingsplatsen-Lindholmen-Järntorget-Sahlgrenska-Chalmers

Förstudien valde så småningom bort de två sistnämnda alternativen till Järntorget och Hisingen, framför allt av kostnadsskäl. I den efterföljande järnvägsutredningen fördjupades kunskaperna för de fyra kvarvarande alternativen i ett 20-tal underlagsrapporter. Beslut om alternativ, Haga-Korsvägen, togs i Banverkets styrelse december 2007.

Finansieringen av Västlänken blev klar 2010 genom det västsvenska paketet. Först då kunde arbetet med järnvägsplanen påbörjas, dvs att ta fram det område som behövs för att Västlänkens ska kunna byggas. Samtidigt pågick arbetet med att få så kallad tillåtlighet av regeringen på det valda alternativet från 2007. I juni 2014 meddelade regeringen ett sådant beslut att Västlänken ska byggas.

Länsstyrelsen spelar en viktig roll under hela planprocessen. I slutet av 2014 godkände man miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och ett halvår senare tillstyrkte man järnvägsplanen efter en omfattande granskningsprocess. Järnvägsplanen fastställdes våren 2016 som därefter överklagades till regeringen. Det är regeringen som avgör om järnvägsplanen kan vinna laga kraft.

- Regeringen avslog samtliga överklaganden i juni 2017 och planen vann därmed laga kraft. Visserligen finns ännu en instans, Högsta förvaltningsdomstolen som får in ungefär 8000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka 2 procent av dem får prövningstillstånd och det är osannolikt att Västlänken skulle få ett sådant, säger Bo Lindgren, senior adviser i Västlänken

Regeringen har beslutat att Västlänken ska byggas men ytterligare tillståndsbeslut behövs eftersom bygget också handlar om vattenfrågor. Det är Mark - och miljödomstolen som beslutar om villkor för att bygga i vatten. Sedan ett år tillbaka pågår en sådan process efter det att vi skickade in en ansökan om detta till domstolen. Ett omfattande remissarbete med många berörda i Göteborgs innerstad har genomförts. Huvudförhandling i domstolen äger preliminärt rum under de tre första veckorna i oktober 2017.

Västlänken med dess nuvarande sträckning har alltså utretts i en lång kedja av planeringssteg, här kan du läsa mer om resan från 1980-talet och fram tills idag.