Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Deletapp Korsvägen samt visionsbild Station Korsvägen. Illustration: White Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Entreprenör tilldelad för deletapp Korsvägen i Västlänken

NCC Sverige AB och tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG har tilldelas uppdraget att bygga deletapp Korsvägen i Västlänken. Kontraktet är värt 3,8 miljarder kronor och byggstart sker under våren 2018.

Deletapp Korsvägen är cirka 3,2 kilometer lång. Den här delen av Västlänkens tunnel sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Tre avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera; här grävs schakt. Under mark vid knutpunkten byggs station Korsvägen med tre uppgångar. Stationen byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform. Byggtiden för deletappen är sex år.

- Vid anbudsprocessen har vi lagt stor vikt vid hur entreprenörerna valt att genomföra bygget och en jury har utvärdera förslagen. Anbuden har utvärderats på både deras planerade genomförande och pris, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

För upphandlingen har så kallad prekvalificering tillämpats. Det har varit stort internationellt intresse. Nio företag ansökte om att få lämna in anbud och efter Trafikverkets urval fick fem gå vidare. Av dessa fem, valde tre att lämna in anbud.

Trafikverkets beslut kan överprövas i tio dagar efter tilldelning i enlighet med lagen om offentlig upphandling, därefter kan kontrakt tecknas. Idag, den 8 december, har tio dagar gått och vi fått besked att ingen överpröving har gjorts. NCC Sverige AB och tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG kommer att bygga Västlänkens deletapp Korsvägen.

Entreprenaden för deletapp Korsvägen är en av fem huvudentreprenader i Västlänken. Tidigare har konsortiet Gülemak, Astaldi och Segermo tilldelats deletapp Haga. Sedan tidigare har NCC ett ECI-kontrakt (Early Contractor Involvement) för deletapp Centralen, fas ett projektering. Anbudsförfrågan för deletapp Kvarnberget skickas ut 4 december med sista anbudsdag 23 april. Entreprenad BEST (Bana, El, Signal och Tele) kommer att gå ut på anbud i början av 2019.

Trafikverkets projekt Västlänken
Västlänken är en cirka 8 km lång pendel- och regiontågförbindelse varav drygt 6 km i tunnel, under centrala Göteborg. Nya stationer vid Haga och Korsvägen som ger en ökad tillgänglighet till staden, samt en ny stationsdel vid Göteborgs Central.

Västlänken underlättar resandet i Göteborg och Västsverige och minskar sårbarheten i järnvägssystemet. Med Västlänken fördubblas kapaciteten på Göteborgs central, som idag inte kan ta emot fler tåg. Snabbare och tätare tågförbindelser i Västsverige öppnar nya tillväxtmöjligheter.

Bygget pågår: 2018-2024. Installationsarbeten och återställning: 2024-2026. Trafikstart: 2026. Kostnad: Beräknas till 20 miljarder kronor (prisnivå 2009). Västlänken ingår i Västsvenska paketet.

Entreprenör
De som kommer att bygga Västlänkens deletapp Korsvägen är ett konsortium med NCC Sverige AB och tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG. Ägandedelen är 50 % vardera. NCC är ett av Nordens största företag inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling. Wayss & Freytag Ingeniurbau AG är främst verksamt inom bygg och på den internationella tunnelmarknaden. Företaget ingår i the Royal BAM-group, ett av Europas största byggföretag.

Tidigare erfarenheter NCC: Götatunneln – östra delen, Citytunneln Malmö, Citybanan - Norrströmstunneln samt Singapores metrolinje Circle Line.
Tidigare erfarenheter Wayss & Freytag Ingenieurbau: Silberbergtunnel - en dubbelspårig järnvägstunnel i Tyskland, Diabolo Project – transformation av säckstationen vid Brussels Airport till en kontinuerlig linjestation.