Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar trädflytten

Med start nästa vecka och under en månads tid kommer vi att flytta träd för att förbereda inför bygget av Västlänken.

I denna första omgång flyttas cirka 200 träd från Centralen, Kvarnberget och Korsvägen. En del av träden får ny placering på andra ställen i Göteborg, exempelvis i parker. Andra kommer att vårdas på plantskola innan de flyttas tillbaka när Västlänken är färdigbyggd.

Sedan 2014 har arborister och experter inom både Trafikverket och Göteborgs Stad inventerat samtliga träd som påverkas av Västlänken för att få information om varje enskilt träds hälsa, ålder och art.

- Vi flyttar träden för att kunna bevara dem och därmed grönskan i staden, och vi flyttar bara träd som har rätt förutsättningar för att klara en flytt, säger Leif Alfredsson, biträdande projektledare på Trafikverket.

De metoder som används för att flytta träden är väl beprövade och vetenskapligt vedertagna. Entreprenörer från både Sverige och Tyskland är involverade i arbetet och de har lång erfarenhet av att flytta träd i stadsmiljö.

- Tidigare i höst förberedde vi både mark och träd på olika sätt för att underlätta flytten, fortsätter Leif Alfredsson. Men det är eftervården som är viktigast. De träd som flyttas får extra tillsyn i ungefär fem år, och vi gör regelbundna fuktighetsmätningar av rötterna.

För att minska påverkan för trafikanter, arbetar vi inte under rusningstid utan mellan kl. 09-15 och vid behov även på kvällar och nätter. Framkomligheten kan dock under begränsad tid påverkas i anslutning till arbetsplatserna.

Flytten av träd fortsätter under 2018 och 2019, och då kommer bland annat träd i Haga att flyttas.

Klicka här för mer information

  • Utgångspunkten är att bevara så många träd som möjligt. I första hand bevaras träden på plats, i andra hand flyttas de tillfälligt, i tredje hand flyttas de permanent inom närområdet och i fjärde hand flyttar vi dem till en annan plats i staden. I sista hand avverkar vi träden och ersätter med nya träd.
  • Cirka 1500 träd har inventerats inför bygget av Västlänken. 700 kan bevaras på plats, 300 bevaras genom tillfällig eller permanent flytt. 500 träd ersätts med nya träd, eftersom de inte bedöms klara av en flytt eller påfrestningar under byggtiden.
  • Att flytta träd ingår i de förberedande arbetena och vi har de tillstånd som krävs. Detta arbete regleras inte i de villkor som Mark- och miljödomstolen sätter. Allt arbete med träden görs i samarbete med Göteborgs Stad.