Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidsbubblan

Planeringsprocessen för stora projekt inom Trafikverket är inte helt självklar. Det är en lång process där vi behöver gå igenom många steg innan vi kommer till byggstart.

Västlänken är ett stort projekt som kräver omfattande planering. Projektet drivs utifrån den lagstadgade planeringsprocessen. Det är en lång och komplicerad process där planeringen successivt blir allt mer detaljerad och där många steg behöver gås igenom innan byggstart. Det är inte heller enbart Trafikverket som är inblandad i processen utan frågan behandlas även på olika sätt hos till exempel länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Mark- och miljödomstolen.

Klicka här för att se tidslinjen i originalstorlek (pdf-fil, 50 kB, öppnas i nytt fönster)

Vad processen innebär är inte helt självklart. Med detta inslag i nyhetsbrevet vill ge en inblick i vardagen och arbetet i projektet som det ser ut i dagsläget genom att göra nedslag på olika ställen i projektorganisationen.

Upphandling

Inom upphandling har en stor del av månaden bestått i att hantera konsultupphandlingar för att stärka upp med resurser i beställarorganisationen inför det annalkande byggskedet.

Ansökan om överprövning avslagen

I juni tilldelades ett konsortium bestående av det turkiska bolaget Gülermak, italienska Astaldi och norskägda Segermo uppdraget att bygga stationen. Tilldelningen överklagades av konsortiet NCC och tyska Wayss & Freytag som hade det näst högsta anbudet. De menade i sin överprövning att det saknades dokumentation på att det vinnande anbudet uppfyllde kraven som ställts och ville att utvärderingen skulle göras om. Förvaltningsrätten har gått på Trafikverkets linje och valde i september att avslå ansökan om överprövning.

Säkerheten i Västlänken

Västlänken planeras med parallella räddningstunnlar på mer än hälften av sträckan. Resterande delar har ersatts med räddningsschakt med samma avstånd mellan insatsvägarna som vid räddningstunnel. Serviceschakt är en metod som är godkänd av EU och som används i t.ex. Wien. Här kan du läsa mer om vi arbetar med säkerheten i Västlänken

Förberedande arbeten

I augusti påbörjas ytterligare etapper av de ledningsomläggningar som pågår i Haga och Rosenlund. Den 21 augusti kommer vi att påbörja förberedande arbeten på Postgatan, ett arbete som bedöms ta cirka två veckor. Vid månadsskiftet augusti/september inleder vi också ett arbete med ledningsomläggningar längs med Sprängkullsgatan. Här kan du följa våra förberedande arbeten inom Västlänken