Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Verktyget Klimatkalkyl är öppet för fri användning.

Verktyget Klimatkalkyl är öppet för fri användning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så arbetar Trafikverket med klimatkalkyler

För att bygga klimatsmart infrastruktur har Trafikverket utvecklat verktyget Klimatkalkyl. Det är fritt för alla att använda och innehåller knappt 500 material och åtgärder att jämföra för att bygga klimatsmart.

2012 utvecklade Trafikverket ett verktyg för att beräkna klimatpåverkan av infrastrukturen. Målet var att skapa lärdomar, inte bara internt, utan för branschen i stort genom öppna värden av utsläpp och energianvändning vid bygg, drift och underhåll av väg och järnväg.
Resultat blev Klimatkalkylen, ett verktyg med en ständigt växande databas av byggelement och åtgärder och dess klimatpåverkan. I verktyget finns allt från betong till snöröjning med traktor listat och deras respektive klimatpåverkan. Trafikens utsläpp är dock inte med i klimatkalkylen utan inkluderas i den samlade effektbedömningen.
Klimatkalkyl är öppet för alla och kan användas här

Trafikverkets arbetsmetod med Klimatkalkyl

För att kunna använda Klimatkalkyl och dess databas av schablonvärden gör Trafikverket först en anläggningskalkyl. Det är en uppskattning av projektets åtgärder och material, och underlaget matas in i verktyget. Kalkylen ger sedan Trafikverket möjlighet att ställa klimatkrav redan under upphandlingar.

- Redan under planeringen matar vi in beräkningar av projektet. Det kan handla om hur mycket betong vi tror kommer behövas och så vidare. Klimatkalkylen uppdateras sedan successivt under projektets byggande och när projektet är klart görs en klimatdeklaration som verifierar klimatpåverkan, säger Marie Hagberg, chef för Transportkvalitet på Trafikverket.

Schablondata och underlag

Trafikverkets Klimatkalkyl finns i en öppen version med all schablondata inlagd för transparens. Visste du till exempel att ett viltstängsel har ett koldioxidavtryck på 7 kilo per meter?
Trafikverkets anläggningskalkyl, detaljuträkningen för specifika projekt lämnas däremot inte ut innan anbuden är klara.

- Vi står mellan transparens och affärsmässighet. Om underlaget till klimatkalkylen var öppet i sin helhet skulle anbudsgivare se vilka beräkningar vi har gjort för projekten. Då skulle inga anbud hamna under våra beräkningar. När anbuden väl är klara så kommer även underlaget att vara tillgängligt, säger Johan Bill, chef för Stora Projekt på Trafikverket.