Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Citybanan i Stockholm lutade fem månader före planerat. I snitt slutar stora projekt fem procent under budget.

Citybanan i Stockholm lutade fem månader före planerat. I snitt slutar stora projekt fem procent under budget.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Komplexa projekt kostar mindre än beräknat

Citybanan i Stockholm slutade 1 procent över budget. BanaVäg i Väst blev exakt som budgeterat och Norra Länken i Stockholm gick 21 procent under budget. Dessa är tre av de största infrastrukturprojekten i Sverige sedan 2011.

Sedan 2011 har Trafikverkets stora projekt, de med en budget på över fyra miljarder eller med ett komplext utförande, slutat fem procent under budget.
- Vi arbetar ständigt med att förbättra våra kostnadskalkyler. Ett exempel är arbetet med den nationella planen 2018-2029 där vi nu är tydligare med i vilket skede projekten är och redovisar kostnadsintervall för att förtydliga att det finns större osäkerheter tidigt i planeringen. Men sammantaget har vi en bra kostnadskalkyl, säger Lennart Kalander, chef för nationell planering på Trafikverket.

87 miljarder blev 82

De 13 stora projekt som avslutats sedan 2011 hade en total budget på 87 miljarder kronor. Slutnotan landade dock på 82 miljarder, fem procent under.
Mest över budget gick Ådalsbanan och E4 Sundsvall. Båda dessa projekt slutade tre procent över det som budgeterats.
Den nya järnvägen i Kiruna sticker ut åt andra hållet där slutkostnaden landade på hälften av det budgeterade.
- I Trafikverkets stora projekt, som pågår under en lång tidsperiod, kan det hända väldigt mycket, ändrade förutsättningar som till exempel ny lagstiftning och ny teknik. Trots detta har vi i dessa komplexa projekt så stor kostnadskontroll att vi totalt hamnar under budget, säger Johan Bill, chef för Stora Projekt på Trafikverket.

12 av 13 projekt i tid

Av samtliga 13 projekt avslutades alla utom ett i tid. Delsträckningen Norrtull-Värtan i Norra länken kunde öppna för trafik ett helt år före planering.
Åt andra hållet avvek Ådalsbanan där trafiken kunde släppas på först ett år efter planering.

I tabellen nedan redovisas samtliga stora projekt som färdigställts sedan 2011.

Jämförelse mot Nationell plan 2010-2021 (Prisnivå: 2009 och i mnkr.)

Planerad trafikstart

Verkligen trafikstart

Beräknad kostnad i plan

Utfall

Utfall - avvikelse mot plan

Utfall - avvikelse mot plan i %

Citytunneln i Malmö

Juni 2011

Dec 2010

8 090

7 672

-418

-5%

Partihallsförbindelsen i Göteborg

Dec 2011

Dec 2011

1 779

1 651

-128

-7%

BanaVäg i Väst

Dec 2012

Dec 2012

13 169

13 200

31

0%

Kiruna - Ny järnväg

Okt 2012

Aug 2012

2 002

1 002

-1 000

-50%

Ådalsbanan - Sundsvall - Nyland

Aug 2011

Aug 2012

6 957

7 178

221

+ 3%

BanaVäg Motala - Mjölby

2012/2013

2012/2013

3 976

3 936

-40

-1%

E18 Hjulsta - Kista

Jan 2015

Maj 2014

3 960

3 345

-615

-16%

Norra länken – Norrtull-Värtan

Nov 2015

Nov 2014

11 925

9 375

-2 550

- 21 %

E4 Sundsvall

Dec 2015

Dec 2014

4 094

4 209

115

+3%

Hallandsås (omstart 2003)

Dec 2015

Dec 2015

10 827

11 025

198

+2%

Marieholmsbron

Dec 2016

Dec 2016

1 350

1 285

-65

- 5%

Norra länken – Tomteboda-Nortull

Dec 2017

April 2017

753

595

-158

-21%

Citybanan

Dec 2017

Juli 2017

18 405

18 510

105

+1 %

TOTALT

   

87 287

82 983

-4 304

-5%

Kostnaderna är uppräknade med väg- och banindex.