Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket arbetar för en öppen kultur

Genom media har det framkommit att några av Trafikverkets medarbetare upplever att det finns en tystnadskultur på Trafikverket vad gäller projektet Västlänken.

Arbetsmiljö är ett av våra ständigt prioriterade områden och Trafikverkets ledning ser dessa uppgifter som allvarliga:

– Vi lyssnar självklart på våra medarbetare och genomför bland annat medarbetarundersökningar där man har möjlighet att anonymt svara på frågor om såväl ledarskap som arbetsmiljö. Vi har inte fått några indikationer på att det skulle råda någon tystnadskultur, varken inom projektet Västlänken eller Trafikverket i stort. Inom kort kommer resultatet av årets medarbetarundersökning och vi kommer självklart vara särskilt uppmärksamma på några sådana tecken, säger Niclas Lamberg, HR-direktör och lägger till:

– Ledningen har stort förtroende för projektets ledare och jag vet att de, liksom vår övriga verksamhet, jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta för en god arbetsmiljö, ur alla aspekter och kontinuerligt bedriva dialoger kring hur vi kan bli en ännu bättre arbetsplats.

– Inom projekt Västlänken genomför vi kontinuerligt interna enkäter kring samverkan i projektet i syfte att utveckla vår arbetsplats. Svaren tyder inte på att det finns en tystnadskultur inom projektet. Vi håller också regelbundet medarbetarseminairum med fokus på just dessa frågor, berättar Bo Larsson, projektchef för Västlänken och fortsätter:

– På Trafikverket råder självklart yttrandefrihet och meddelarfrihet, två viktiga principer i den svenska demokratin. Vår utgångspunkt är att alla ska känna att de givetvis ska kunna uttrycka sin åsikt på jobbet.