Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: WSP/dofengineers
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Peab bygger projekt Olskroken planskildhet

Trafikverket har tecknat fortsatt kontrakt med Peab för bygget av Olskroken planskildhet. Kontraktet är värt 2,9 miljarder kronor.

I slutet av 2015 tilldelades Peab, tillsammans med underleverantörerna WSP och Infranord, projekt Olskroken planskildhet i kontraktsformen ECI (Early Contractor Involvement). ECI innebär att entreprenören kommer in i ett tidigt skede och ansvarar för detaljprojektering inför byggstart, för att kunna producera byggnationen så kostnadseffektivt som möjligt.

När detaljprojekteringen är avslutad finns möjligheten för Trafikverket att aktivera en option i kontraktet för bygget av projektet. Optionen har aktiverats av Trafikverket vilket innebär att Peab kommer att bygga Olskroken planskildhet.

- Dagens avtal med Peab är en viktig pusselbit för att vi ska kunna gå vidare med bygget av Olskroken planskildhet, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken och Olskroken planskildhet.*

Härnäst kommer vi att fortsätta med förberedande arbeten under våren.

*Västlänken och Olskroken planskildhet är två projekt som drivs inom ramen för samma projektorganisation. De båda projekten ansluter till varandra geografiskt och tidsmässigt och av kostnads- och effektivitetsskäl samordnas därför utbyggnaderna.

Olskroken är en av de allra viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg. Vi bygger sex järnvägsbroar, en gångbro och ungefär 10 000 meter nya järnvägsspår.