Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Götatunneln förstärks inför bygget av Västlänken

Arbetet med att förstärka Götatunneln inför bygget av Västlänken har startat och från och med nu på måndag den 25 juni och 25 veckor framåt blir inte möjligt att köra från Järntorget till Centralen i tunneln eftersom den enkelriktas.

Några frågor till Edina Smlatic som är delprojektledare för deletapp Kvarnberget.

Varför måste ni förstärka tunneln?
Västlänken kommer att passera över Götatunneln på två ställen, och vi förstärker för att den ska klara Västlänkens tyngd.

Vad kommer ni att göra mer konkret?
Vid Kanaltorget förlänger vi betongtunneldelen som ska bära Västlänken och vid Otterhällan förstärker vi taket av den befintliga bergtunneln. Vid Otterhällan arbetar vi inifrån tunneln i bägge rören och förstärker genom att bygga ett cirka en meter tjockt betongvalv upp mot tunneltaket. Förlängningen av Götatunneln vid Kanaltorget sker mestadels i öppet schakt.

Vad ser du som den stora utmaningen?
Den stora utmaningen ligger i att klara av arbetena under den tid som tunneln är enkelriktad. Under perioden utförs även underhållsarbeten i tunneln och Hisingsbron utför arbeten med den nya bron över E45. Eftersom över 100 personer arbetar med flera projekt i tunneln samtidigt, är planering och samordning mycket viktigt. Vi arbetar själva i minst två skift för att klara av arbetet tidsmässigt. Störande arbeten sker på vardagar mellan klockan 07-19.

Enkelriktningen av Götatunneln har ju stor påverkan på framkomligheten i staden i stort. Men vad innebär arbetet för de som bor och verkar i närheten vid Kvarnberget?
Vi räknar med att det arbete som vi gör nu i Götatunneln, är det arbete av alla kommande arbeten i Västlänken som har störst påverkan på det övergripande trafiksystemet. Det blir en del omläggningar av trafiken i anslutning till arbetsområdet, som vi beskriver här. Arbetet i schaktet vid Kanaltorget medför buller från bland annat spontning, borrning och sågning i berg, men vid Otterhällan sker alla arbeten inifrån tunneln, så där kommer det inte att bullra.

Samlad trafikinformation finns på Trafik Göteborg.