Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Christer Nilsson

Foto: Christer Nilsson NRC Group samt Konstepidemin

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Konstverk på Västlänkens plank vid Linnéplatsen

Nu startar arbetet med konst på Trafikverkets arbetsplatser för Västlänken. Två konstnärer från Konstepidemin har fått i uppdrag att uppföra sina konstverk på planken vid Linnéplatsen.

Konstverken vid Linnéplatsen blir startskottet i arbetet med att göra planken i centrala staden till något mer än bara byggplank. Förutom att skydda omgivningen från buller och damm och förhindra intrång på arbetsplatsen, ska planken även bli en plats för kreativa aktiviteter och konstnärliga uttryck.

- Vi vill med konsten lindra byggplankens negativa påverkan i staden, säger Johny Lindeberg, arkitekt på Trafikverket. Målsättningen är att planken ska bli en attraktion i sig med aktiviteter och konst som väcker nyfikenhet och gör platserna mer attraktiva.

Konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling har fått var sin yta om 4 x 10 meter på den sida av planken som vetter mot Linnéplatsen att uppföra sina verk på. Deras arbete blir klart under nästa vecka och konstverken sitter uppe i ett år, sedan är tanken att nya konstnärer ska sätta sin prägel på ytan.

- När Trafikverket kontaktade oss på Konstepidemin om möjligheten att uppföra konstnärliga verk på byggplanket vid Linnéplatsen tog vi oss genast an uppgiften, säger Mona Wallström, samordnare Konstepidemin. Det är inte ofta det ges möjlighet för professionella konstnärer att få uppföra verk på så stora ytor. Vi upplever att vårt samarbete med Trafikverket har skett med stor respekt för våra olika aspekter av frihet och kontroll samt säkerhet och risk. Vi fortsätter gärna samarbetet under Västlänkens fortsatta byggtid, säger Mona Wallström samordnare Konstepidemin.

Trafikverkets arbetsplatser för Västlänken avgränsas med totalt flera kilometer plank på flera olika platser i centrala staden. De gröna planken är 2,8 meter eller 4 meter höga och kommer framförallt att märkas vid Centralen, Kvarnberget, Rosenlund, Haga och Korsvägen.

Planken sitter uppe under olika lång tid beroende på produktion och behov av avskärmningar, och konsten på planken kommer att variera under tiden.

- Det handlar om en väldigt stor utställningsyta, fortsätter Johny Lindeberg. Vi kommer att erbjuda konstnärer både i Sverige och utomlands plats för uppförande av verk mot ersättning, och framöver ser vi gärna att den konst som uppförs har en idémässig koppling till den specifika platsen.

Förutom konst, blir planken även en yta för information om projektet och en arena för olika kulturverksamheter i samarbete med Göteborgs Stad. Föremål som påträffats under schaktarbetena, exempelvis fornlämningar från Göteborgs tidigare historia, kommer också att visas upp.

Uppdatering: Så här blev det

Nedan konstnär: Gudrun Åsling

Konverk Gudrun Åsling

Nedan konstnär: Martin Solymar