Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förstärkningsarbetena i Götatunneln avbryts

Arbetet med att förstärka Götatunneln avbryts när arbetena är klara i det södra tunnelröret. Förstärkningen av det norra tunnelröret kommer att återupptas vid senare tillfällen.

Orsaken är att entreprenören aviserat att de behöver mer tid på sig än planerat för att genomföra förstärkningen.

- Vi väljer att avbryta arbetena eftersom vi inte vill äventyra sluttiden för enkelriktningen av Götatunneln, säger Joakim Jonsson som chef för Teknik och Miljö inom projekt Västlänken. Tunneln kommer att öppnas i två färdriktningar som planerat i mitten av december.

Enligt det underlag som fanns i början av projekteringen, fanns det utrymme att slutföra arbetena inom den tid som det planerats för. Men allteftersom projekteringen började slutföras, blev vår entreprenör mer medvetna om omfattningen på de olika produktionsmomenten.

- Även om det inte är något ovanligt att man planerar om i stora och komplexa byggprojekt, är det olyckligt att vi inte kunde avsluta förstärkningsarbetena i tunneln under den planerade tidsperioden och att vi måste in och arbeta i Götatunneln ytterligare en gång framöver. Vi är medvetna om den negativa inverkan som detta har på framkomligheten i trafiken, fortsätter Joakim Jonsson.

Det är i nuläget inte klart när förstärkningsarbetena kommer att återupptas eller hur lång tid som behövs. Både produktionstekniska faktorer och påverkan på trafiken i stort spelar in. En enkelriktning av Götatunneln kräver lång planering och framförhållning eftersom man måste hänsyn till hur flera framtida arbeten påverkar vägsystemet i Göteborgområdet.

I Götatunneln pågår även underhållsarbete och arbeten kopplade till bygget av Hisingsbron.

Att förstärkningsarbetena nu avbryts i Götatunneln beräknas inte ha någon påverkan på tidplanen eller budgeten för Västlänken i stort.