Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Länsstyrelsens frågor om projekt Olskroken planskildhet

Nedanstående är ett förtydligande med anledning av artikel i Göteborgs-Posten idag om Länsstyrelsens frågor till Trafikverket beträffande det arbete som pågår i projekt Olskroken planskildhet.

GP publicerar idag lördag en artikel där man redogör för den underrättelse som Länsttyrelsen vid Västra Götalands län skickat till Trafikverket.

Länsstyrelsen vid Västra Götalands län har skickat en underrättelse till oss om ett eventuellt föreläggande. Man vill ha projektets uppfattning kring frågan hur de arbeten som idag pågår i projekt Olskroken planskildhet står i förhållande till miljödomen.

Ärendet har initierats efter klagomål från en privatperson. Länsstyrelsen har även genomfört en inspektion vid Olskroken och haft ett muntligt samråd med Trafikverket. Projektet har här redan redogjort för sin uppfattning d.v.s. att arbetena inte står i strid med miljödomen. Men länsstyrelsen vill nu att vi även förklarar oss skriftligen.

I korthet handlar det om Trafikverket ska anses ha tagit miljödomen i anspråk eller inte för projekt Olskroken planskildhet. Vår uppfattning är att vi inte kan ta domen i anspråk innan den nya detaljplanen för Olskroken har vunnit laga kraft. Detta regleras tydligt i domen. De arbeten som vi bedriver är inte heller obligatoriskt tillståndspliktiga och vi förhåller oss till de krav som normalt sett gäller för alla våra byggprojekt. Vi har sedan arbetena påbörjades haft en fortlöpande dialog med båda tillsynsmyndigheterna. När sen den nya detaljplanen vinner laga kraft, kommer vi att anpassa arbetena till miljödomens villkor.

Vi anser att vi agerat i enlighet med rådande lagstiftning och att vi har varit helt öppna både mot tillsynsmyndigheter (Länsstyrelsen vid Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad) och närboende om det arbete som vi utför och hur vi hanterar de störningar som uppkommer.

Av länsstyrelsens underrättelse framgår deras preliminära bedömning är att arbetena i Olskroken är obligatoriskt tillståndspliktiga och att vi därför får anses ha tagit tillståndet i anspråk. Man överväger nu att förbjuda verksamheten. Som framgår ovan delar vi inte denna uppfattning och vi har nu i första hand fram till den 15 oktober att svara. Ett eventuellt föreläggande från länsstyrelsen går att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Olskroken planskildhet är ett separat projekt inom Trafikverket men är kopplat till projekt Västlänken och tillhör därför samma projektorganisation. Det gjordes en gemensam ansökan hos Mark-och miljödomstolen för projekten.
Webbplats för projekt Olskroken planskildhet

För projekt Västlänken har detaljplanerna för tågtunnelns sträckning vunnit laga kraft, och här utförs arbetet i linje med miljödomen från Mark- och miljödomstolen