Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i natten på en bro.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mark- och miljööverdomstolen ändrar villkor i miljödomen

Idag meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de ändrat villkor 10 i mark- och miljödomstolens dom som omfattar villkor för buller. Trafikverket har nu möjlighet att avvika från nivåer i villkoret även på natten.

Miljödomen sätter i villkor 10 vissa gränser för hur mycket Trafikverket får bullra under olika tider på dygnet. Vad som är tillåtet varierar också beroende på om det är vardag eller helg. Trafikverket kan också avvika från de angivna värdena i villkoret dagtid efter samråd med tillsynsmyndigheten. Mark- och miljööverdomstolen har nu även gett Trafikverket möjlighet att, efter godkännande från tillsynsmyndigheten och om det finns särskilda skäl, avvika från värdena nattetid.

- Vi är nöjda med Mark- och miljööverdomstolens dom, säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket. Villkor 10 står nu helt i överensstämmelse med tidigare praxis för stora infrastrukturprojekt i stadsmiljö.

Utvidgningen av villkor 10 blir framförallt viktig för projekt Olskroken planskildhet. Där kan vissa spårarbeten bara utföras nattetid. Detta med hänsyn till den omfattande tågtrafiken dagtid.

Mark- och miljööverdomstolens dom kan överklagas till Högsta Domstolen, dock krävs prövningstillstånd för att de ska ta upp en överklagan. Trafikverket har sedan tidigare s.k. verkställighet att påbörja arbeten som styrs av villkoren i miljödomen.

Ta del av domen från Mark- och miljööverdomstolen här (pdf-fil, 2,08 MB)

Tidigare nyheter

Trafikverket överklagar domen från Mark- och miljödomstolen