Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppdatering: Trädflytt i allén

Inför bygget av Västlänken måste träd flyttas och tas ned. Detta arbete har pågått i snart ett år och i oktober startade flytten av ett 50-tal träd i Nya allén och Kungsparken.

Uppdatering 2018-10-31: Flytten av det stora bokträdet i Allén genomfördes igår kväll (tisdag) inför många nyfikna åskådare. Trädet flyttades 70 meter österut i parken. Foton i bildspelet i slutet av artikeln. Ni kan läsa mer om denna trädflytt på Västsvenska paketets webb.

Förberedelser inför denna trädflytt har pågått under lång tid och under flera växtsäsonger. På senare tid har träden bland annat stängslats, beskurits och bundits upp. Tio träd behöver tas ner för att komma åt de största träden som ska flyttas, de träd som tas ned är i för dåligt skick för att vara värda att flytta. Träden kommer att flyttas till andra platser inom parkområdet och till en plantskola i Tollered.

- Vi ersätter de träd som tas ned med nya träd, det är en del av vår överenskommelse med Göteborgs Stad, säger Leif Alfredsson som är Trafikverkets projektledare för trädflytten. Vi kommer även att återställa parker och andra grönytor som påverkas enligt de planer som Göteborgs Stad har för de aktuella områdena.

Bland de träd som nu ska flyttas finns tre mycket stora träd; två hästkastanjer och en bok. Boken är störst och har ett stamomfång på cirka 3,70 meter. Flytten av dessa träd sker i slutet av oktober och de flyttas till andra platser inom parkområdet.

- För att flytta träden tar vi hjälp av både svenska och tyska experter på trädflytt som har lång erfarenhet och stor kompetens, fortsätter Leif Alfredsson. Träden flyttas med hjälp av speciella trädflyttningsmaskiner.

Även SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, är involverade i trädflytten inom ramen för projekt Västlänken. Man medverkar som expertstöd och dokumenterar även det som sker för att det ska kunna användas i utbildningssyfte.

- Det är en omfattande flytt av träd som sker i anslutning till bygget av Västlänken. Med rätt utrustning, framförhållning och kunskap vet vi att träden kommer att trivas och växa vidare på sina nya växtplatser, säger Petter Åkerblom landskapsarkitekt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och projektledare för kunskapsutveckling om flytt av stora träd. Den teknik vi använder idag har används både i Sverige och på kontinenten åtminstone sedan 1970-talet. Idag har metoderna förfinats och att flytta träd som växer i stadsmiljö har ökat i omfattning i Sverige under de senaste tio åren med lyckade resultat både i norr och i söder.

Själva förberedelserna av träden inför flytten är en viktig faktor för att de ska klara sig, dessutom måste träden tas om hand på rätt sätt på sin nya plats efter flytten, främst genom bevattning.

- Träden på plantskolan mår väldigt bra, de får kontinuerlig skötsel och översyn, säger Leif Alfredsson. Att det är samma entreprenör som ansvarar för förberedande arbeten, flytt och som sedan sköter om träden borgar också för kontinuitet och lyckat resultat.

I dagsläget har cirka 200 träd flyttats för att ge plats åt Västlänken, sammanlagt kommer cirka 300 träd att flyttas. Cirka 60 träd har tagits ned för att senare ersättas, totalt tas cirka 500 träd ner.