Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Att flytta avspärrningar innebär en fara för dig, för den som kommer efter dig samt för våra medarbetare.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ömsesidig respekt runt våra arbetsområden

Byggnationen av Västlänken har nu pågått i ett år och flera arbetsområden har etablerats runt om i Göteborg. Varje dag passerar tusentals människor utanför våra arbetsområden. De allra flesta visar respekt för det arbete som pågår, tyvärr inte alla.

Varje vecka, så gott som dagligen, utsätts Trafikverkets och entreprenörernas medarbetare för förolämpningar och glåpord.

Gena inte genom avspärrat område

Vi vet också att våra avspärrningarna till arbetsområdena inte alltid respekteras. Avspärrningarna finns för allas säkerhet. Våra medarbetare har den utbildning och säkerhetsutrustning som krävs för att vistas på området. Obehöriga ska inte vistas på området på egen hand utan rätt säkerhetsutrustning.

Trafikverket är väl medvetna om att våra avspärrningar kommer påverka bilister, fotgängare och cyklister. Trots att du ibland upplever att våra arbetsområdet ligger i vägen för din framfart är det under inga omständigheter tillåtet att gena genom arbetsområdet eller flytta avspärrningar. Att flytta avspärrningar innebär en fara för dig, för den som kommer efter dig samt för våra medarbetare.

Västlänkens arbeten kommer fortsätta märkas i staden de kommande åren. Trafikverket arbetar ständigt för att informera om omläggningar samt hänvisa till nya stråk för att livet i staden ska fortsätta som vanligt under byggtiden och fortsatt vara en trevlig stad, trots att det sker stora förändringar.

Har du frågor eller synpunkter om tydligheten i våra avspärrningar kan du kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921